Empík naděluje 

Celoměstská soutěž, pořádaná pravidelně již od roku 2001, je určená všem žákům mateřských, základních a speciálních škol v Brně a okolí. Soutěž je zaměřena na výtvarné a literární dovednosti žáků (malba, kresba, různé literární žánry).

Kategorie:

Kategorie A – mateřské školy
Kategorie B – žáci 1. a 2. tříd ZŠ
Kategorie C – žáci 3. až 5. tříd ZŠ
Kategorie D – žáci speciálních škol
Cena ředitele MP BRNO
Cena primátorky STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA


Letošní téma soutěže „Strážníci na vodní hladině aneb Slavíme 20 let zřízení Jednotky poříční“ je zaměřeno na její činnost. Jaké pomůcky a prostředky využívají strážníci ke své práci?

Datum zahájení soutěže:    14. 10. 2019
Datum ukončení soutěže:     6. 12. 2019
Vyhlášení soutěže:              23. 12. 2019

Výherní listina 2019 ZDE


Podmínky:

Bez vyžádání nebudou zaslané práce vráceny jednotlivým autorům zpět.
V případném vítězství autorské práce bude osloven zákonný zástupce dítěte o Souhlas se zpracováním osobních údajů. Důvodem bude vystavení díla a uveřejnění výherní listiny.

Kontaktní osoba: lenka.smerdovampb.cz

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO – JEDNOTKA POŘÍČNÍ 1999 – 2019
Poříční jednotka Městské policie Brno byla ustavena 1. dubna 1999 a v květnu téhož roku zahájila přímý výkon služby. Její strážníci dostali kromě jiného na starost kontrolu ostatních vodních ploch ve městě a obdobně jako členové dalších jednotek posilovali v případě potřeby i jiné revíry. V roce 1999 u ní sloužilo 16 strážníků, kteří plnili nejen úkoly na úseku místních záležitostí veřejného pořádku, ale byli současně připraveni i vycvičeni k zásahům při záchraně životů a majetku na hladině přehradního jezera a v nedostupných částech na březích. Stejné úkoly mají strážníci Jednotky poříční i dnes.

INSPIRAČNÍ FOTOGRAFIE K SOUTĚŽI: