Empík hledá Foxíka

Dětské dopoledne plné soutěží, her a jiných atrakcí. Akce je připravena pro děti z MŠ i nejnižších ročníků ZŠ a tradičně probíhá koncem měsíce května od 9 do 11.30 hodin v prostorách brněnského parku Lužánky. 

Protože soutěž Empík hledá Foxíka probíhá pravidelně již od roku 2002, dostala se za tuto dobu dostatečně do povědomí pedagogů i široké veřejnosti, čemuž odpovídá i vysoká návštěvnost akce.

Děti si na jednotlivých stanovištích prověřují svoje schopnosti a dovednosti. Zkoušejí si zde například kreslení obrázků křídami na chodník, prohazování míčků zadanými cíli, schopnost rovnováhy a koordinace pohybů, jízdu na kole po překážkové dráze a další zajímavé disciplíny.

Ani ten, kdo má již všechna soutěžní stanoviště za sebou, se nenudí. V prostorách lužáneckého parku jsou připraveny i volnočasové aktivity (ukázky psovodů Městské policie Brno). Na závěr soutěžního dopoledne pak na malé návštěvníky čeká losování o pěkné ceny, jejichž získání vítá každá třída spontánním jásotem.

Na aktivitách se kromě Městské policie Brno podílí také Veřejná zeleň města Brna.

PODMÍNKY – ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Kontaktní osoba: lenka.smerdovampb.cz