Empík cyklista

20.12.2017 | Dopravní výchova

Tento dvouhodinový program dopravní výchovy je určen žákům třetích tříd základní škol. Cílem programu je prohloubit znalosti zákona o problematice pohybu na pozemních komunikacích. V první vyučovací hodině jsou žákům...[více]

Empík chodec

18.12.2017 | Dopravní výchova

Dvouhodinový projekt dopravní výchovy a je určen žákům třetích tříd základních škol. Cílem projektu je prohloubit znalosti zákona o problematice pohybu na pozemních komunikacích. Žákům jsou vštěpovány zásady správného a...[více]

Koblížek

17.12.2017 | Dopravní výchova

Tento dvouhodinový program je určen předškolním dětem mateřských škol.  Cílem je předat dětem předškolního věku základní informace o bezpečném pohybu této cílové skupiny v silničním provozu a přispět tak nejen k tolik...[více]

Mladý motorista

16.12.2017 | Dopravní výchova

Uvedený dvouhodinový program je zaměřen na 8. a 9. třídy základních škol, střední školy, střední odborná učiliště, odborná učiliště, domovy mládeže, případně i širokou veřejnost. Cílem projektu je seznámit...[více]

Bezpečně nejen na kole

10.12.2017 | Dopravní výchova

Zejména žákům 2. stupně základních škol, středoškolským studentům i široké veřejnosti je určen tento dvouhodinový program. Cílem je zopakování a prohloubení základních znalostí zákona č. 361/2000 Sb., týkající se jízdy...[více]

Nevidím

09.12.2017 | Dopravní výchova

Cílem projektu je co nejvíce přiblížit všem zájemcům interaktivní a prožitkovou formou problematiku nevidomých osob v dopravě. Výuka je koncipovaná do dvou vyučovacích hodin, dvou tematických celků...[více]