DOMOVNICKÁ AKADEMIE

Domovnické preventivní minimum II. / 2017

Vzdělávací program pro vlastníky, správce a domovníky bytových domů.

Občanským vzděláváním, angažovaností a vzájemnou podporou občanů a samosprávy k většímu bezpečí a minimalizaci represivních zásahů samosprávy do života komunit nájemníků bytových domů.


• Přihláška ZDE •

Přihlašování pro rok 2017 bylo ukončeno, kapacita je vyčerpána

Kdy: od 6. 9. 2017 do 13. 12. 2017

Kde: Areál dopravní výchovy a vzdělávání Městské policie Brno, RIVIÉRA – Bauerova 7, Brno-Pisárky

Za kolik: Program je dotovaný Statutárním městem Brnem a je pro účastníky ZDARMA

Pro koho: Vlastníky, správce, domovníky, členy společenství vlastníků, členy bytových družstev, nájemníky

Počet účastníků: Je limitován rozpočtem a kapacitou učebny. Pro ročník 2017 je limit 30 účastníků

Informace a registrace: str. Luboslav Fiala, str. Martina Fröhlichová – 548 210 035 

e-mail: luboslav.fialampb.cz; martina.frohlichovampb.cz;Partneři vzdělávacího programu:
Policejní prezidium PČR, Útvar policejního vzdělávaní a služební přípravy, Hasičský záchranný sbor JmK, Cech mechanických zámkových systémů ČR, Asociace technických bezpečnostních služeb ČR, Psychiatrická nemocnice Brno.

Při zajišťování bezpečného bydlení v bytových domech není v současné době zcela doceňována úloha lidského faktoru, zejména schopnosti reagovat na podněty včasnou prevencí. Tedy v okamžiku, kdy je možné rizikovou situaci včas detekovat, vyhodnotit a předejít tak škodám na majetku, zdraví nebo životě.

Samotná generální prevence, která využívá principu odstrašení trestem, přichází ve vztahu k obětem ex post. Tedy ve chvíli, kdy újma a její důsledky již na oběť působí, bez ohledu na to, zda byl či nebyl pachatel dopaden a potrestán. Jedním z klíčových opatření pro zvýšení bezpečnosti v bytových domech je mimo jiné, i zřízení a fungování pozice domovníka. Zkušenosti ukázaly, že smysluplné a účinné fungování domovníků vyžaduje i jejich kvalifikovanou přípravu, která jim umožní být pro nájemníky bytových domů užitečným partnerem.

Vzdělávací program se zaměřuje na základní znalosti a dovednosti v oblasti komunikace, zvládání konfliktních situací, mediace a komunikace se složkami integrovaného záchranného systému. Účastníci získají základní informace o možnostech prevence kriminality, požárů a sociálních služeb, které mohou být pro bezpečné bydlení užitečné. Součástí výuky je i orientace v základních normách v oblasti přestupkového, trestního a občanského práva. Výuka se zabývá také optimálním nastavením mechanických i elektronických systémů pro zabezpečení bytových domů. Část výuky se zaměřuje na informace o některých poruchách osobnosti, se kterými se můžeme v rámci sousedských vztahů setkat.

TERMÍNY VÝUKY 2017
6. 9., 13. 9., 20. 9., 27. 9., 27. 9., 4. 10., 11. 10., 18. 10., 25. 10., 1. 11., 8. 11., 15. 11., 22. 11., 29. 11., 6. 12. a 13. 12. - v čase 15.00 – 19.00 h.

PŘEDMĚTY VÝUKY
Komunikační dovednosti – zásady komunikace, otázky, dialog

Komunikační dovednosti – naslouchání, pozitivní komunikace

Právní minimum – ochrana osobních údajů, svobodný přístup k informacím

Právní minimum – přestupek, trestný čin, práva a povinnosti v trestním/správním řízení

Situační prevence – elektronické zabezpečovací a dohledové systémy

Situační prevence  – mechanické zámkové zabezpečovací systémy

Krizové minimum – krizové řízení, složky IZS, krizové plány, tísňová volání

Práva a povinnosti – dokumentace, požární řád, požární poplachové směrnice, evakuační plán, požární kniha, kontrola dokumentace PO. Stavebně technické podmínky požární bezpečnosti bytových domů – řešení stavby, kolaudační rozhodnutí

Užívání stavby – množství, druhy a provoz hasicích přístrojů, podmínky pro hašení požáru a záchranné práce. Požární prevence – laický průzkum, nahlášení události, pravidla pro laickou záchranu osob, laická likvidace požáru, první pomoc

Základy první pomoci

Preventivní minimum – sociální prevence, sociální služby, mediace

Konflikt a jeho zvládání – vznik konfliktu, emoce a konflikt

Konflikt a jeho zvládání, řešení konfliktu

Plánování a organizace práce – využití vlastního času, time-management, řízení domovních schůzí

Poruchy osobnosti – projevy, přístupy. Psychická onemocnění – projevy, přístupy