V roce  2018 je připraveno otevření III. ročníku vzdělávacího programu „DOMOVNICKÉ PREVENTIVNÍ MINIMUM“.  Program se zaměřuje na základní znalosti a dovednosti v oblasti komunikace, zvládání konfliktních situací, mediace a komunikace se složkami integrovaného záchranného systému. Účastníci získají základní informace o možnostech prevence kriminality, požárů a sociálních služeb, které mohou být pro bezpečné bydlení užitečné. Součástí výuky je i orientace v základních normách v oblasti přestupkového, trestního a občanského práva. Výuka se zabývá také optimálním nastavením mechanických i elektronických systémů pro zabezpečení bytových domů. Část výuky se zaměřuje na informace o některých psychických onemocněních, se kterými se můžeme v rámci sousedských vztahů setkat.

Vzdělávací program bude probíhat v období do 12. 9. 2018 do 19. 12. 2018, každou středu od 15,00 do 18,00 h.

Místo výuky:

Areál dopravní výchovy a vzdělávání Městské policie Brno RIVIÉRA – Bauerova 7,

Brno Pisárky – 603 00

Doprava do místa výuky:

Autem je možné parkovat u 7. brány BVV, nicméně v době konání veletrhů je parkování zpoplatněno. Uvnitř areálu je parkování jen pro osoby ZTP.

Městskou hromadnou dopravou je možné využít okružní autobusové linky č. 44 a č. 84, zastávka Riviéra (zastávka je na znamení).

Náklady na absolvování výukového programu:

Jsou hrazeny městem Brnem v rámci dotací určených na prevenci kriminality, a pro účastníky je tedy program ZDARMA.

Kontaktní údaje, informace a přihlášky:

Městská policie Brno – Preventivně informační oddělení
Areál dopravní výchovy a vzdělávání, Bauerova 7, Brno 603 00.

Luboslav Fiala
Tel: 548 210 035,
E-mail: luboslav.fiala@mpb.cz
www.mpb.cz

Související aktivity MP Brno pro bezpečné bydlení:

· Bezpečná lokalita – bezpečné bydlení (pilotní projekt) - realizace r.  2009 – 2012

· Manuál bezpečného bydlení – realizace 2013 – 2014

· Domovnická akademie / preventivní minimum – realizace r. 2015 – 2018

· Bezpečná adresa – (pilotní projekt) – realizace r. 2018 - 2019