V roce 2018 proběhl III. ročník vzdělávacího programu DOMOVNICKÉ PREVENTIVNÍ MINIMUM.  Program se zaměřil na základní znalosti a dovednosti v oblasti komunikace, zvládání konfliktních situací, mediace a komunikace se složkami integrovaného záchranného systému. Účastníci získali základní informace o možnostech prevence kriminality, požárů a sociálních služeb, které mohou být pro bezpečné bydlení užitečné. Součástí výuky byla i orientace v základních normách v oblasti přestupkového, trestního a občanského práva. Výuka se zabývala také optimálním nastavením mechanických i elektronických systémů pro zabezpečení bytových domů. Část výuky se týkala informací o některých psychických onemocněních, se kterými se můžeme v rámci sousedských vztahů setkat.
Vzdělávací program probíhal v Areálu dopravní výchovy a vzdělávání Městské policie Brno v Bauerově ulici.

Třetí ročník vzdělávacího programu DOMOVNICKÉ PREVENTIVNÍ MINIMUM skončil 19. 12. 2018 a zdárně ho završilo 20 posluchačů.