Někdy můžeme mít pocit, že pravidla nastavená společností jsou zbytečná, svazující, složitá a nebo dokonce špatná. Nicméně bez pravidel, či chcete-li zákonů, vyhlášek či nařízení, to prostě nejde. Jedním z klíčových důvodů, proč si lidé žijící ve společenstvích pravidla nastavují, je  i PŘEDVÍDATELNOST. Díky tomu, že dokážeme předvídat, jak se s velkou pravděpodobností zachová ten či onen člověk, můžeme i my své chování přizpůsobit tak, aby bylo pro ostatní přijatelné, srozumitelné a hlavně nekonfliktní. Jen tak spolu lidé dokáží žít v rodinách, společenstvích, klubech, firmách, ale i zemích a státech. Silniční provoz patří mezi ty lidské činnosti, ve kterých se potkáváme snad všichni. Od těch nejmladších účastníků silničního provozu, až po ty nejstarší. Ba co víc, denně v něm můžete střetnout i  lidi zdravotně či tělesně postižené, neslyšící, nevidomé, ale i lidi s mentálním postižením. S velkou pravděpodobností se nemůžete vyhnout ani setkání s domácími, hospodářskými, ale divoce žijícími zvířaty.

Není důležité, zda jdete pěšky, jedete na kole, kolečkových bruslích nebo invalidním vozíku. Není podstatné, zda řídíte auto, motorku, povoz, elektrokolo, motokolo nebo autobus či tramvaj. Dokonce není až tak důležité, zda jste řidič nebo spolujezdec. Ve všech těchto rolích zůstáváte účastníkem silničního provozu, který by měl umět předvídat chování těch ostatních a zároveň by měl být pro ostatní předvídatelný.

Dopravní nehody jsou důkazem toho, že se to ne vždy daří. Někdy je to z nedbalosti, jindy z bezohlednosti, ale může to být i z nevědomosti či lehkovážnosti. Nic z toho ale neubírá na odpovědnosti, kterou před zákonem máme. Hlavně to ale nic nezmění na nenávratných újmách na zdraví nebo dokonce ztrátách životů.

Proto zákon, který upravuje pravidla silničního provozu, patří mezi důležité právní normy, které bychom měli znát, ale zejména je dodržovat. Naše generace absolvovala autoškoly před desítkami let a za tu dobu se mnohé změnilo. Provoz se zrychlil, zhoustnul a změnila se i řada pravidel. Zkuste si v následujících otázkách odpovědět na  otázku nejdůležitější. Jste opravdu připraveni stát se předvídajícími a předvídatelnými účastníky silničního provozu?

pondělí 12. 4. 2021:
díl dvacátýtřetí: AUTOSEDAČKY

                                                                                                                                    správná odpověď ZDE

CYKLOSTEZKA S PRUHY

                  

                                                                                                                                    správná odpověď ZDE

PO KTERÉ STRANĚ NA CYKLOSTEZCE

                                                                                                                                    správná odpověď ZDE

STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY

                                                                                                                                    správná odpověď ZDE

PŘEDSUNUTÁ STOPČÁRA

                                                                                                                                    správná odpověď ZDE

OBJÍŽDĚNÍ ZPRAVA

                                                                                                                                    správná odpověď ZDE

KORIDOR PRO CYKLISTY

                                                                                                                                    správná odpověď ZDE

JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY

                                                                                                                                   správná odpověď ZDE

CYKLISTÉ V PROTISMĚRUsprávná odpověď ZDE

NÁVĚSŤ PRO CYKLISTY

správná odpověď ZDE 

CYKLOZÓNA

     správná odpověď ZDE

STŘÍDAVÁ JÍZDA

    správná odpověď ZDE    

JAK SPRÁVNĚ ZIPOVAT

      správná odpověď ZDE

MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ

      správná odpověď ZDE

BEZPEČNÁ VZDÁLENOST

   správná odpověď ZDE

NÁMRAZA A SNÍH NA VOZIDLE

    spávná odpověď ZDE

SNĚHOVÉ ŘETĚZY

                                                                                                                                      spávná odpověď ZDE

ZIMNÍ PNEUMATIKY

    správná odpověď ZDE

MOTOKOLA, ELEKTROKOLA

    správná odpověď ZDE

ELEKTRICKÝ INVALIDNÍ VOZÍK?

   správná odpověď ZDE

KDO JE ŘIDIČ?

    správná odpověď ZDE

ZMĚNY V CHOVÁNÍ ŘIDIČŮ

správná odpověď ZDE 

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

 

správná odpověď ZDE