Pro každého člověka má dům, byt, místnost nebo přístřeší, ve kterém žije jiný, nicméně vždy velký a zásadní význam. V tomto prostoru, se odehrává značná část osobního, rodinného a intimního života člověka. Pro mnohé je tento prostor synonymem slova domov, a člověka bez bydlení označujeme za „bezdomovce“, tedy za někoho, kdo je bez domova. Domov je také místem, ke kterému nás vážou nejen vzpomínky a očekávání, ale i majetek, který je důležitou součástí života každého člověka, a to bez ohledu na jeho účetní, historickou, uměleckou nebo citovou hodnotu.
O bezpečí našich domovů se ale musíme sami přičinit. Je jen na nás, koho si svého domova pustíme, jak svůj domov vybavíme, ale i jak svůj majetek,  své soukromí, své zdraví a životy ochráníme. 
Všichni máme přiměřenou odpovědnost za sebe sama. Odpovědnost za přístup ke svému zdraví, životu, vzdělání, rodině, zaměstnání, ale i majetku a bezpečí. Je to nejen přirozená potřeba, ale v mnoha ohledech i zákonná povinnost. 
Odpovědnost je schopnost, ochota, respektive povinnost člověka, přičítat si a nést následky svých činů a rozhodnutí. Člověk má udělat to, co mu normy určují (co má, musí udělat) a současně to, co může udělat (co mu dovolují jeho znalosti, dovednosti, dispozice fyzické i duševní, okolnosti, v nichž se ocitl…).
Na jednoduchých otázkách si každé pondělí můžete vyzkoušet, jak odpovědně přistupujete ke svému bezpečí. Budeme se vás ptát na základní pravidla bezpečného chování člověka ve společnosti. Pravidla, jejichž dodržování  může ochránit váš život, zdraví i majetek.

CECHY, ASOCIACE, KONCESE

správná odpověď ZDE

TEN SPRÁVNÝ DOJEM

správná odpověď ZDE

KDO JE ZA DVEŘMI

správná odpověď ZDE

SKLENĚNÉ VÝPLNĚ

 

správná odpověď ZDE

PRŮTOKOVÉ PLYNOVÉ OHŘÍVAČE

 

správná odpověď ZDE
VČASNÁ DETEKCE POŽÁRU

 

správná odpověď ZDEZABEZPEČENÍ OKNA

správná odpověď ZDE


ZABEZPEČENÍ DVEŘÍ PROTI VYSAZENÍsprávná odpověď ZDE
ELEKTRONICKÉ POPLACHOVÉ SYSTÉMY – Úrovně nastavení správná odpověď ZDE

BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE NA SKLA – třídy odolnostisprávná odpověď ZDEKONTROLY KOMÍNŮ – KDO A KDYsprávná odpověď ZDEPLYNOVÉ SPOTŘEBIČE A ZAŘÍZENÍ – KONTROLY A REVIZE


správná odpověď ZDEBEZPEČNOSTNÍ DVEŘEsprávná odpověď ZDE

CYLINDRICKÁ VLOŽKA

 

                                                                                                                                   správná odpověď ZDE