Vzdělávání strážníků

Vzdělávání všech zaměstnanců Městské policie Brno komplexně zajišťuje, koordinuje a organizuje Odbor profesní přípravy a vzdělávání. V této souvislosti tento odbor zabezpečuje, řídí a organizuje činnost podřízených oddělení a vytváří potřebné podmínky pro plnění jejich úkolů. Více informací Odboru profesní přípravy a vzdělávání.

Městská policie Brno je také realizátorem několika vzdělávacích projektů a kurzů. Ty jsou určeny nejen pro strážníky MP Brno, ale i pro pedagogické pracovníky, žáky a studenty základních a středních škol a jejich rodiče

Středisko profesní přípravy

Odbor profesní přípravy a vzdělávání komplexně zajišťuje prostřednictvím Oddělení výuky a dalšího vzdělávání a Oddělení střelecké a taktické přípravy vzdělávání a výcvik všech zaměstnanců MP Brno a dalších subjektů veřejné správy, příp. subjektů veřejné moci. Při zajištění své činnosti úzce spolupracuje se všemi organizačními složkami MP. S ostatními subjekty veřejné správy a veřejné moci spolupracuje na školeních, přednáškách a seminářích pro jejich zaměstnance.

16.8.2011 13:50:10 | přečteno 272x | ernest | Celý článek
 
Vytvořeno 16.8.2011 12:20:48 | přečteno 1269x | tana
load