Technik/technička Oddělení komunikačních technologií


Ředitel Městské policie Brno

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici –

technik/technička Oddělení komunikačních technologií

Za účelem obsazení pracovní pozice technik/technička Oddělení komunikačních technologií vyhlašuji výběrové řízení na uvedenou pracovní pozici.

 

 

Charakteristika pracovní pozice:

- provádí technickou činnost na úseku rozvoje elektronických zařízení projektů prevence kriminality

- aktivně spolupracuje s  odbornými orgány PČR a města Brna

- podílí se na koordinaci rozvoje informačních komunikačních a zabezpečovacích systémů – CCTV, PCO, EZS, IS, IT

- podílí se na zajištění provozu PCO a EZS

- zajišťuje a provádí odborné opravářské práce, údržbu speciálních zařízení včetně jejich oživování, zavádění do provozu a testování

- lokalizuje a odstraňuje poruchy speciálních strojů a zařízení nebo vyčleněných částí zařízení, zajišťuje profylaxe a běžné údržby těchto částí

- podílí se na technické přípravě telekomunikačních projektů

- zabezpečuje řádný chod telekomunikačních sítí a počítačových aplikací včetně agendy s ním spojené

- provádí odstraňování poruch městského komunikačního systému včetně jeho údržby

- organizuje a provádí servisní a opravárenskou činnost pro elektrotechnická zařízení projektů v oblasti prevence kriminality (kamerové a hlásné systémy, mobilní kamerový systém, centrum tísňového signálu, metropolitní kamerový systém)

- organizuje a provádí servisní a technicko-kontrolní činnost pro pracoviště centralizované ochrany objektů MP Brno (PCO)

- provádí pravidelné prohlídky technických zařízení

- zaškoluje pověřené pracovníky pro obsluhu technických zařízení

- vede přesnou evidenci svěřené techniky, zejména záruční doby, průběh poruch a jejich odstranění, zajišťuje náhradní díly a spotřební materiál k provádění oprav

- zajišťuje pravidelnou kontrolu a údržbu energetického zálohovacího systému

- provádí návrhy jednoduchých obvodů s oživením a vlastní realizací

- pracovní poměr

- pracovní doba: jednosměnný režim práce s rovnoměrné rozvrženou pracovní dobou od 7.00 hod do 15. 30 hod, z toho činí 8 hodin pracovní doba a 30 minut přestávka v práci, která se do pracovní doby nezapočítává. Týdenní pracovní doba 40 hodin týdně, pondělí – pátek.

- místo výkonu práce: statutární město Brno, pracoviště: ředitelství MP Brno, Štefánikova 43

 

 

Předpokládaný nástup: dle dohody, co nejdříve po ukončení výběrového řízení

 

Podmínky výběrového řízení:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, obor elektro, telekomunikace nebo informační technologie případně obor příbuzný
 • základní orientace v oblasti radiové komunikace
 • základní orientace v oblasti telefonní komunikace
 • základní orientace v oblasti zabezpečovací techniky
 • odborná způsobilost pracovníků v elektrotechnice dle §6 vyhlášky č.50/1978 Sb., v platném znění, nebo odborná způsobilost dle §5 s podmínkou získání požadovaného stupně odborné způsobilosti ve lhůtě 12 měsíců od vzniku PP (zajištění na náklady zaměstnavatele)
 • znalost práce na PC – Microsoft Office, Excel, Word
 • řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič
 • bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost pro uvedenou práci, vč. práce ve výškách
 • flexibilita, spolehlivost, samostatnost, komunikační schopnosti, vysoké pracovní nasazení
 • ochota k celoživotnímu vzdělávání

 

Dále výhodou:

 • pasivní znalost anglického jazyka (některé manuály v AJ)

 

 

Nabízíme:

 • platové podmínky dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • 9. platová třída /rozpětí od 19.730,- Kč do 28.920,- Kč dle započitatelné praxe/ a

možnost poskytnutí osobního příplatku po 3 měsících

 • stabilní zaměstnání
 • finanční jistotu a garanci růstu platu dle NV

 

 

 

Další zaměstnanecké benefity:

 • prohlubování a zvyšování kvalifikace
 • dovolená v délce 5 týdnů
 • indispoziční volno (sick days) v rozsahu 2 dnů s navýšením dle odpracovaných let u MP Brno až na 4 dny
 • pracovně lékařská péče
 • příspěvek na dopravu ve formě celoroční elektronické předplatní jízdenky
 • příspěvek na stravování, penzijní připojištění
 • celoroční využití rekreačního střediska
 • zaměstnanecký program výhodného volání

 

 

 

 

 

 

K přihlášce (volná forma) je nutné připojit doklady:

- motivační dopis

- strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech se zaměřením na podmínky výběrového řízení vč. ŘP a odborné způsobilosti v elektrotechnice popř. podmínky uvedené v části „dále výhodou“ – znalost AJ

- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

- ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání

 

V případě, že k přihlášce nebudou přiloženy všechny výše uvedené doklady, bude přihláška neúplná a nemůže být zařazena do výběrového řízení o obsazení pracovní pozice.

 

Písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů jsou uchazeči povinni doručit na adresu:

Městská policie Brno, Personální oddělení, Štefánikova 43, 602 00 Brno

nebo předat na podatelnu Městské policie Brno, Štefánikova 43, Brno

v termínu do 01. 07. 2022, 13.00 hod (včetně) 

v uzavřené obálce s označením „Výběrové řízení – technik OKT“

 

 

Obsah výběrového řízení:

 

1. část výběrového řízení:

 • posouzení a vyhodnocení materiálů doložených uchazeči

 

2. část výběrového řízení:

 • osobní výběrový rozhovor s uchazeči zaměřený na posouzení předpokladů a schopností pro danou pracovní pozici

· ověření požadovaných podmínek

 

3. část výběrového řízení:

 • ověření zdravotní způsobilosti – vstupní lékařská prohlídka
 • absolvování psychodiagnostiky pro danou pracovní pozici

 

O výsledku výběrového řízení bude každý uchazeč písemně vyrozuměn předsedou výběrové komise.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

                                                                  Mgr. Luboš Oprchal, ředitel Městské policie Brno  

V Brně dne 14. 06. 2022Vytvořeno 14.6.2022 15:21:45 | přečteno 108x | pavel.soba
load