Zaměstnání


INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

Aktuálně probíhá nábor strážníků MP Brno s nástupním termínem 1. 9. 2023.


Co udělat pro přijetí na místo strážníka?

 1. přečtěte si, zda splňujete podmínky
 2. vložte životopis a odešlete ho prostřednictvím kontaktního formuláře

  formulář

  Základní údaje
  Jméno a příjmení žadatele*:
  email*:
  Telefonní číslo*:
  Vložit životopis*:
  Žádost (volnou formou)*:
  Kde jste se o nás dozvěděli*:
  *Antispam: opište následující kód: antispamový kód
 3. vyčkejte, brzy se Vám ozveme


Seznamte se, prosím, s ikona souboruinformacemi o zpracování osobních údajů.

Nabízíme

Zaměstnanecké benefity:

 • stabilizační příspěvek 85 000 korun pro nové strážníky (více ZDE)
 • stabilní zaměstnání a finanční jistota,
 • péče o odborný rozvoj zaměstnanců, prohlubování a zvyšování kvalifikace,
 • dovolená v délce 5 týdnů,
 • pracovně-lékařská péče,
 • indispoziční volno v rozsahu 2 dnů s navýšením dle odpracovaných let u MP Brno až na 4 dny na každý kalendářní rok,
 • možnost zvyšování fyzické kondice,
 • odchodné dle zákona 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • možnost ikona souborupronájmu "služebních bytů".

Příspěvky ze sociálního fondu:

 • příspěvek na stravování,
 • příspěvek na penzijní připojištění,
 • odměny při životním výročí a odchodu do SD, ID,
 • příspěvek na dopravu ve formě celoroční elektronické předplatní jízdenky na MHD v Brně,
 • odměny dárcům krve,
 • příspěvek na zdravotní péči a příspěvek na rehabilitační a lázeňskou péči,
 • celoroční využití rekreačního střediska.

Podmínky pro přijetí uchazeče o zaměstnání strážníka dle zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii:

 • občan České republiky,
 • bezúhonnost a spolehlivost,
 • starší 18 let
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou,
 • zdravotní způsobilost (fyzická a duševní) odpovídající nárokům kladeným na činnost strážníka,
 • způsobilost pro získání zbrojního průkazu – sk. pro výkon povolání.

Výhodou:

 • ŘP sk. B,
 • pasivní znalost světového jazyka,
 • znalost práce na PC – uživatelská úroveň.

Personální oddělení - kontakt:

E-mail: podatelna.mpb@brno.cz
Telefonicky: +420 541 124 605
+420 541 124 606
+420 541 124 604
Adresa: Městská policie Brno
Štefánikova 43
602 00 Brno
Personální oddělení: pondělí
středa
8.00–12.00 a 13.00–15.00
8.00–12.00 a 13.00–16.30


Průběh výběrového řízení

 1. personální část – osobní pohovor na Personálním oddělení, vyplnění vstupních materiálů, jejich posouzení a kontrola dokladů dodaných uchazečem k výběrovému řízení.
 2. vstupní lékařská prohlídka
 3. testy fyzické způsobilosti ikona souboruKonkrétní kritéria testů fyzické způsobilosti
 4. psychologické vyšetření – vyšetření ke zjištění osobnostní způsobilosti k výkonu práce strážníka je určeno výhradně pro potřebu výběrového řízení MP Brno. V případě nevyhovujících výsledků lze psychologické vyšetření opakovat nejdříve po dvou letech.

Zahájení výběrového řízení a Vaše účast v přijímacím řízení není důvodem k rozvázání vašeho stávajícího pracovního poměru ani k ukončení evidence na úřadu práce.

Výběrová komise vyhodnotí výsledky výběrového řízení a uchazeče vyrozumí.

Uchazeč i Městská policie Brno mohou v jakékoliv fázi odstoupit od přijímacího řízení a dále v něm nepokračovat. Konkrétní důvody ukončení přijímacího řízení, či nepřijetí do pracovního poměru, se nesdělují.

Pracovní poměr a platové podmínky

V den nástupu je s Vámi písemně uzavřena pracovní smlouva, na základě které vznikne pracovní poměr mezi Vámi a zaměstnavatelem – Statutárním městem Brnem – Městskou policií Brno.

Pracovní poměr je sjednán na dobu určitou na 6 měsíců (s možností prodloužení na dobu neurčitou), se zkušební dobou 3 měsíce.

Během této doby absolvujete rekvalifikační a nástavbový kurz na Odboru profesní přípravy a vzdělávání Městské policie Brno v délce stanovené plánem výuky za účelem získání „Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů“ dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, který je zakončen zkouškou odborné způsobilosti před komisí MV ČR. Na základě úspěšně vykonané zkoušky vydává ministerstvo strážníkovi osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů (s platností na 5 let) a bude zařazen/a do přímého výkonu služby.

V rámci rekvalifikačního kurzu je zajištěn výcvik čekatelů k používání služební zbraně a donucovacích prostředků.

Platové podmínky

Do doby získání „Osvědčení“ pobírá čekatel nástupní hrubý plat odpovídající 5. platové třídě, tj. platovému tarifu 21 180 Kč. Může však dostávat i vyšší částku - viz ZDE

Po zařazení do přímého výkonu služby je hrubý plat strážníka stanoven dle započitatelné praxe, pracovního (funkčního) zařazení, určené výše zvláštního příplatku (rizikového příplatku v rozpětí od 6 500 do 7 500 Kč), určeného režimu práce (příplatek za směnnost v rozmezí 1000 - 1500 Kč) a pracovních výsledků v rozpětí od 28 130 Kč do 38 550 Kč.

V souladu se zákoníkem práce poskytujeme

 • příplatky za noční práci, za práci v sobotu a neděli,
 • plat nebo náhradní volno za práci přesčas nebo ve svátek,
 • odměny za mimořádné pracovní úkoly.
load