CHCI ADOPTOVAT

Chcete najít nového čtyřnohého společníka právě v našem útulku?


OIP.jpeg

1) vyberte si svého favorita na webových stránkách Útulku
2) kontaktuje Útulek telefonicky na čísle 541 420 120, kde Vám budou sděleny veškeré informace (případně Vám můžeme doporučit vhodné zvíře)
3) po tel. domluvě se přijdete na zvíře podívat (počet návštěv závisí na konkrétním jedinci)


Přehled zvířat umístěných v útulku naleznete pod příslušnými odkazy (nalezení psi– nalezené kočky– psi k adopci– kočky k adopci). V sekcích nalezených zvířat jsou zvířata umístěná v karanténě. Po dobu jejich umístění v karanténě nemohou být tato zvířata svěřena do úschovy; mohou být vydána pouze vlastníkům po předložení výše uvedených dokladů. Po vyřazení z karantény jsou prezentovaná zvířata převedena do sekce „k adopci“ a mohou být svěřena do úschovy. Přehled zvířat je aktualizován každý den.

Údaje týkající se stáří zvířat jsou orientační – věk je odhadován při veterinární prohlídce, nemusí proto přesně souhlasit se skutečností.

Budete-li mít o některého z našich svěřenců zájem, rádi Vám poskytneme bližší informace telefonicky (viz telefony), či při Vaší osobní návštěvě ( viz výdej zvířat schovatelům). Přejeme vám při výběru nového společníka šťastnou ruku a zvířatům hezký nový domov.

Podmínky úmístění zvířat ke schovatelům

Nalezená zvířata je možné na základě smluvního vztahu svěřit do úschovy schovatelům, a to na dobu vyplývající ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nepřihlásí-li se v zákonem stanovené lhůtě o ztracené zvíře jeho vlastník, nebo ten, kdo zvíře ztratil, stane se nalezené zvíře umístěné v našem útulku vlastnictvím města a může být dále převedeno do vlastnictví jiných právnických či fyzických osob – tj. především schovatelů. K převodu vlastnictví dojde na základě kupní smlouvy. Kupní cena stanovená Radou města Brna je splatná v hotovosti při převzetí zvířete z útulku a činí 500,-Kč u psů a 200,-Kč u koček.

Zájemce o zvíře z našeho útulku musí být způsobilý k právním úkonům a musí mít trvalé bydliště na území České republiky.

Z důvodu jednoznačné identifikace trvalého bydliště schovatele, tj. zpravidla místa, v němž bude zvíře svěřené do úschovy umístěno, útulek nesvěřuje zvířata do úschovy osobám s úřední adresou (Husova 5, Brno, apod.).

Zvířata jsou před vydáním vyšetřena veterinárním lékařem, vakcinována a zbavena vnějších i vnitřních parazitů. Všechna zvířata předávaná do úschovy jsou vybavena očkovacím průkazem a jsou označena elektronickým identifikačním mikročipem (u koček může být provedeno tetování). Je to velmi důležité pro eventuální identifikaci zvířete v případě, že se zvíře schovateli (nebo později novému vlastníkovi) zaběhne, nebo ztratí.

Schovatel zvířete je na území statutárního města Brna po dobu jednoho roku od data převzetí zvířete z útulku osvobozen od místního poplatku ze psů.Vytvořeno 19.7.2023 14:14:49 | přečteno 1651x | petra.volesova
load