Hromadný odchyt toulavých koček - Brno – Tuřany, ulice Hasičská

Oznámení o provedení odchytu toulavých koček

Ve dnech 13.4. 2022 – 15.4. 2022

bude proveden hromadný odchyt toulavých koček
volně žijících na pozemku p.č. 1320/1 v k.ú. Tuřany, Hasičská 4

V zájmu úspěšnosti odchytu žádáme občany, aby před zahájením odchytu
a po dobu jeho provádění kočky žijící v uvedené lokalitě nekrmili a nedotýkali se odchytových klecí!

Doporučujeme občanům, aby v uvedeném termínu nevypouštěli své vlastní kočky
do oblasti odchytu, případně aby je vhodným způsobem označili.

Účelem odchytu je regulace populací toulavých koček na území Statutárního města Brna. Odchycené kočky budou dočasně umístěny do karantény útulku. Po kastraci
a dalším veterinárním ošetření pak budou v souladu s doporučením Ústřední komise pro ochranu zvířat a Ministerstva zemědělství ČR vypuštěny zpět do místa odchytu.


Vytvořeno 25.3.2022 7:49:00 | přečteno 96x | petra.volesova
load