GDPR

Městská policie Brno zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Městská policie Brno je správcem Vašich osobních údajů.

Kontaktní adresa správce:

Ředitelství Městské policie Brno, Štefánikova 112/43, Brno – Ponava, IČ: 44992785, telefon: +420 541 124 111, ID datové schránky: scedv36

Městská policie Brno na základě povinnosti uložené ji obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Igor Prosecký, Brno – Ponava, Štefánikova 112/43, IČO 44992785, telefon: +420 541 124 111, e-mail: dpo@mpb.cz, ID datové schránky: scedv36

Na základě splnění smlouvy a v rámci zajištění realizace projektu Senior akademie zpracovává Městská policie Brno osobní údaje účastníků akademie v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefon, e-mail. Tyto údaje nejsou dále zveřejňovány nebo předávány jiným osobám a po uplynutí lhůty 3 let od ukončení projektu budou zlikvidovány.

Na základě souhlasů absolventů Senior akademie předává Městská policie Brno „SMS operátorovi“ Jihomoravského kraje údaje o absolventech akademie v rozsahu: příjmení, jméno a telefonní číslo, za účelem informovanosti o dalších akcích Senior akademie.

V rámci projektu Senior akademie mohou být Městskou policií Brno, na základě písemného souhlasu, pořizovány a zveřejňovány fotografie za účelem prezentace projektu. Městská policie Brno nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Vytvořeno 9.5.2018 10:10:54 | přečteno 176x | ernest
load