Manuál bezpečného bydlení 2013 - 2014

Etapa č. 2 :  Manuál bezpečného bydlení (2013 – 2014)

Sekundárním cílem projektu bylo i vyhodnocení všech opatření přijatých v rámci projektu BEZPEČNÁ LOKALITA – BEZPEČNÉ BYDLENÍ a zpracování odborné publikace, která by na konkrétních příkladech dokládala jejich účinnost, efektivitu a legitimitu.

 • Na přelomu roku 2012 a 2013 bylo realizováno rozsáhlé sociologické šetření, které navázalo na stejné šetření provedené v roce 2009.
 • Sociologické šetření si kladlo za cíl ověřit a srovnat hodnocení realizátora projektu a nájemníků bytového domu za období od roku 2009 do konce roku 2012.
 • Součástí bylo i opakování šetření mezi obyvateli okolních bytových domů, kteří byli situací dotčeni.
 • Mezi hodnotící kritéria byla zařazena:
  • Technické a bezpečnostní vybavení domu.
  • Veřejné osvětlení a zeleň v okolí domu.
  • Pohyb cizích osob v domě.
  • Vnímání pocitu bezpečí v domě.
  • Vztahy mezi obyvateli domu.
  • Děti a mládež.
  • Senioři.
  • Řešení problémů v domě.
  • Hodnocení bezpečnostních opatření přijatých v rámci programu.


Analýza dotazníkového šetření v samotném domě ukázala, že opatření zavedená po roce 2009 přispěla ke zvýšení pocitu pohody a bezpečí, a zlepšení funkčnosti a technického stavu domu.

 • Pro obyvatele okolních domů byla hodnotící kritéria nastavena takto:
  • Pocit bezpečí v místě.
  • Pocit bezpečí při průchodu kolem sledovaného domu.
  • Srovnání bezpečnostní situace a kvality prostředí dnes a před třemi lety.
  • Negativní jevy v okolí sledovaného domu.
  • Názor na bezpečnost místa bydliště pro děti.
  • Faktory ohrožující bezpečnost dětí v domě.

Z průzkumu názorů na míru bezpečnosti místa bydliště pro děti mezi obyvateli okolních domů vyplynulo, že nadpoloviční většina respondentů považuje ulici za místo spíše nebo zcela bezpečné.

Výsledky sociologických šetření, statistické údaje o nápadu trestné a přestupkové činnosti, ale zejména praktické zkušenosti při realizaci všech sociálních, organizačních a režimových opatření,  situační a požární prevence byly zapracovány do odborné publikace MANUÁL BEZPEČNÉHO BYDLENÍ. V průběhu roku 2013 do ní své  zkušenosti, svá poznání a doporučení vložili zástupci státní správy, samosprávy, nestátních a neziskových organizací, ale i odborných firem a profesních sdružení, kteří se na jeho realizaci podíleli. Výraznou stopu v něm však zanechali zejména nájemníci vybraného bytového domu, kterému jsme v průběhu realizace projektu začali zkráceně říkat „K5“.

Manuál bezpečného bydlení byl dne 22. 1. 2014 schválen na 15. zasedání Poradního sboru pro situační prevenci kriminality MV ČR a doporučen Republikovému výboru pro prevenci kriminality k projednání a schválení. Republikový výbor pro prevenci kriminality Manuál bezpečného bydlení schválil na svém zasedání dne 27. 2. 2014 a souhlasí s jeho dalším šířením pro veřejnost jako příklad dobré praxe.

Kromě obecných textů obsahuje konkrétní návodné kapitoly jak při budování bezpečného bydlení postupovat:

 • Právní normy upravující bydlení a vztahy mezi lidmi.
 • Právní normy upravující požární prevenci, ochranu osobních údajů, mediaci.
 • Technické normy upravující standardy zabezpečovacích systémů.
 • Definici bydlení a odpovědnost za bezpečné bydlení.
 • Systém prevence kriminality v ČR.
 • Krok za krokem k bezpečnému bydlení.

Publikace je určena všem vlastníkům, správcům a nájemníkům bytů a bytových domů, bez ohledu na formu vlastnictví. Distribuována je jak městským částem, tak družstvům či společenstvím vlastníků, ale zájem o ni projevují i soukromí vlastníci domů.

Manuál bezpečného bydlení

ikona souboruBLBB_titul.jpg, obrázek se otevře v novém okně

Média

ikona souboruPrevence do každé rodiny 6_2014

Tisková konference-vydání manuálu

Tisková konference k vydání manuálu

Tisková konference k vydání manuálu

 
Tisková konference k vydání manuálu

Tisková konference k vydání manuálu

 
Tisková konference k vydání manuálu

Tisková konference k vydání manuálu

 
Tisková konference k vydání manuálu

Tisková konference k vydání manuálu

 
 
Vytvořeno 29.4.2021 13:09:34 | přečteno 182x | ernest
Štítky: pro veřejnost
 
load