Zápis

Vzhledem k vládním opatřením realizovaným v souvislosti s pandemií COVID-19 neproběhne zápis do 16. ročníku (školní rok 2021/2022).

Chcete se přihlásit do našeho vzdělávacího programu?

Ještě než tak učiníte, zvažte prosím své reálné možnosti. Zejména, máte-li opravdu zájem, čas a chuť věnovat se náročnému studiu. Zda máte odpovídající dopravní spojení a zda se vám naše studium nekříží s jinými aktivitami.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Přednášky základního programu jsou každé pondělí od 9 do 12 hodin v budově Areálu dopravní výchovy a vzdělávání Městské policie Brno, Bauerova č. 322/7, Brno 603 00 (zastávka Riviéra, okružní linky č. 44, 84. Parkování osobních automobilů je možné naproti areálu u 7. brány BVV). Cyklus přednášek začíná v září a završuje se v dubnu slavnostním vyřazením.

Městská policie Brno si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit aktivity projektu Senior akademie s ohledem na aktuální situaci spojenou s pandemií COVID-19.

Obecné informace k podání přihlášek do Senior akademie:

KDY: 

JAK:

Elektronické přihlášení - formuláře přihlášek budou pro vyplnění zpřístupněny prostřednictvím odkazu na této stránce. Pro platnou registraci je rozhodující přijetí přihlášky a její automatické potvrzení.

ÚDAJE:

Pro vyplnění přihlášky budete potřebovat:

Jméno a příjmení, titul, datum narození, telefon, e-mail, bydliště (město, obec).

KAPACITA:

Maximální počet studentů je limitován kapacitou sálu v areálu Riviéra, který má 100 míst.

Abychom umožnili absolvovat vzdělávací program zcela novým zájemcům, nebudeme ke studiu přijímat absolventy SENIOR AKADEMIE, kteří ukončili Pokročilý program v letech 2018, 2019 a 2020.

KDO:

Pro přihlášení není stanoven žádný věkový limit posluchačů. Podmínkou je ale skutečný zájem a odpovědné zvážení svých reálných možností absolvovat časově náročné studium, tak aby vám nekolidovalo s jinými aktivitami a rodinnými povinnostmi.

Vzdělávací program je otevřený i pro zájemce, kteří nemají trvalé bydliště v Brně, nicméně odpovědně je potřeba zvážit dopravní spojení, které umožní včasný příchod na výuku a naopak nebude důvodem pro předčasný odchod z výuky.

Doporučujeme prostudovat ikona souboruEtický kodex posluchače Senior akademie.

Pozn.: Podrobnější informace o zápisu do nejbližšího ročníku (včetně přesného termínu) jsou na této stránce  zveřejňovány vždy nejpozději v dubnu.

Vytvořeno 22.9.2016 13:30:23 | přečteno 20x | ernest
load