Letní branně vzdělávací semináře

Tato forma studia patří do kategorie absolventských studijních programů a je tedy určena jen pro absolventy základního nebo pokročilého studijního programu. Letní branně vzdělávací seminář je spojením pohybových aktivit a přednášky nebo jiné formy zprostředkování informací.

Je organizován jednou do roka, a to zpravidla v druhé polovině měsíce srpna. Jeho součástí je nejprve absolvování pochodu v délce trasy 8 až 10 kilometrů. V průběhu pochodu, nebo po jeho skončení, jsou účastníkům zprostředkovány informace, buď formou stanovišť na trase pochodu, nebo v jeho cíli v podobě přednášky na vybrané téma. V předcházejících ročnících proběhly semináře v lokalitách Mariánského údolí, Brněnské přehrady a hradu Veveří, Bílovic nad Svitavou nebo Údolí Kohoutovického potoka.

Absolventi se na těchto seminářích lépe poznávají, navazují nové vztahy a získávají aktuální informace z různých oblastí pasivní i aktivní bezpečnosti. V minulých ročnících jsme se dotkli takových témat, jakými jsou například problematika osobních dokladů, starožitnosti a jejich oceňování, ochrana památek, zabezpečení bytů a domů, výbava jízdního kola, první pomoc, možnosti zapojení se do dobrovolnické činnosti v nestátních neziskových organizacích, využívání a výcvik asistenčních psů a ochrana obyvatelstva.

Letní semináře z předchozích let

LETNÍ BRANNĚ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ konaný v roce 2008

Poprvé jsme s našimi absolventy vyrazili na trasu dlouhou 6 kilometrů, která vedla Mariánským údolím. Na stanovištích si účastníci ověřovali svoje znalosti a dovednosti v oblasti dopravní výchovy a první pomoci. Na konci pochodu je čekala střelba ze vzduchovky a ukázka z činnosti Cizinecké policie. Technické Muzeum Brno přistavilo plně funkční polní kuchyni, ze které se podával „Strážníkův guláš“.

LETNÍ BRANNĚ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ konaný v roce 2009

V tomto roce byla trasa pochodu náročnější a delší. Absolventi Senior akademie prošli 8kilometrový úsek od přístaviště Brněnské přehrady až na hrad Veveří. V areálu hradu je čekala nejen vzduchovková střelnice, ale i prezentační a informační stánek Sdružení obrany spotřebitelů a poradna k možnostem elektronického zabezpečení bytů a domů. Odbornou tečku za programem udělal zástupce Státního památkového ústavu, který seniorům prezentoval problematiku ochrany, prodeje a nákupu starožitností. Samozřejmě, že nechyběl ani tradiční „Strážníkův guláš“.

LETNÍ BRANNĚ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ konaný v roce 2010

Tentokrát jsme trasu pochodu naplánovali společně s našimi kolegy v Bílovicích nad Svitavou, kam účastníci pochodu vyrazili od Velké Klajdovky v Brně-Líšni. Na cestě dlouhé 6 kilometrů, která vedla Těsnohlídkovým údolím, se účastníci zastavili na několika stanovištích, kde si zopakovali, jak má vypadat výbava jízdního kola, jaké jsou základy první pomoci při krvácení a jaké jsou doporučené typy bezpečnostních štítů a cylindrických vložek. Těsně před koncem pochodu je čekala ukázka činnosti Poříční jednotky Městské policie Brno. V samotných Bílovicích nad Svitavou pak u dobrého „Strážníkova guláše“ přivítal a pozdravil seniory i starosta obce.

LETNÍ BRANNĚ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ konaný v roce 2011

Tento rok jsme se s naším seminářem vrátili na území města. Trasa vedla z Kohoutovic přes Oboru Holedná, Údolí Kohoutovického potoka a podél řeky Svratky do brněnských Pisárek. Měřila 7 kilometrů a v cíli, který byl v areálu Sportovního klubu policie Kometa Brno, čekala na jeho účastníky stánková prezentace nestátních neziskových organizací. Rok 2011 byl rokem dobrovolnictví, a senioři se seznámili s možnostmi zapojit se do dobrovolnické služby. V rámci semináře se také dozvěděli i o novém projektu Městské policie Brno - „ÚZEMÁŘ“, který jim umožňuje zjistit, kdo je jejich strážníkem – územářem, který má na starosti ulici ve které bydlí a jak to udělat, aby s ním mohli probrat problémy, které je trápí a případně se domluvit, jak jim může pomoci, nebo jak mohou být při jejich řešení nápomocni oni sami. Ani na tomto semináři nechyběl „Strážníkův guláš“.

LETNÍ BRANNĚ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ konaný v roce 2012

Prozatím poslední letní seminář byl pojat velice netradičně. Jeho ústředním tématem byla ochrana obyvatel při mimořádných událostech, živelných pohromách a technických haváriích. Start pochodu byl v areálu Kláštera kapucínů v centru města a trasa vedla přes zahrady kláštera, Denisovy sady a centrum města. Účastníci pochodu navštívili dva největší úkryty pod Špilberkem a Denisovými sady. V úkrytech se jim dostalo odborné prezentace specialistů Hasičského záchranného sboru JmK a 15. ženijní brigády Armády ČR, o úkolech složek IZS a AČR při ochraně obyvatel. V zahradách kláštera navštívili stanoviště Masarykovy univerzity a Klubu svazu civilní ochrany ČR, kde se seznámili s obsahem a významem evakuačního zavazadla. Poslední zastávkou na trase bylo Diecézní muzeum Biskupství brněnského, kde shlédli výstavu obrazů a plastik vyprávějících o životě Ježíše. V klášterní jídelně nakonec přišel všem vhod tradiční „Strážníkův guláš“.

LETNÍ BRANNĚ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ konaný v roce 2013

V letošním roce jsme trasu letního semináře naplánovali do krásného prostředí přírodního parku „Baba“. Začátek pochodu byl situován do městské části Ivanovice, odkud se účastníci vydali po lesních cestách až do městské části Medlánky. Trasa byla dlouhá téměř 8 kilometrů a končila v areálu Policie ČR, Oddělení služební hipologie. Policisté vysvětlili účastníkům jaké úkoly jízdní jednotka plní, jaké výstrojní součástky využívají, a jak se na výkon služby s využitím služebních koní a psů připravují. Ani tentokrát nechyběl tradiční „Strážníkův guláš“.

LETNÍ BRANNĚ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ konaný v roce 2014

Účastníci letního semináře tentokrát nemuseli ujít svých 8 až 10 kilometrů. Své služby jim nabídl Dopravní podnik města Brna, který pro 200 seniorů a 20 jejich vnoučat přistavil 4 autobusy. S těmi pak všichni absolvovali okružní jízdu a exkurze po vozovnách dopravního podniku. Navštívili vozovnu tramvají v Pisárkách, trolejbusů v Komíně a autobusů ve Slatině. Po hodinových exkurzích a rychlých přejezdech se nakonec všichni sešli v přístavišti Brněnské přehrady, kde nahlédli do zázemí flotily lodí dopravního podniku. Celá akce byla zakončena vylosováním výherců vědomostní soutěže o všem, co se senioři při exkurzích dozvěděli. Ani letos nemohl samozřejmě chybět Strážníkův guláš, dobrá nálada a pohodová atmosféra.

DSC08412-2.JPG, obrázek se otevře v novém okně

LETNÍ BRANNĚ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ konaný v roce 2015

V tomto roce jsme trasu letního semináře naplánovali z brněnské městské části Ořešín do obce Vranov u Brna. Měřila celkem více jak 6 kilometrů a vedla přes obec Útěchov. Senioři na startu obdrželi „Testy na cesty“ a v průběhu pochodu společně hledali odpovědi na otázky o povinnostech a právech cyklistů, chodců a spolujezdců v silničním provozu. Cílem bylo Duchovní centrum Vranov, kde se všichni setkali, ověřili si správnost svých odpovědí a nakonec nechyběl ani „Strážníkův guláš“.

pochodak_2015.JPG, obrázek se otevře v novém okněpochodak_2015a.JPG, obrázek se otevře v novém okně
pochodak_2015b.JPG, obrázek se otevře v novém okněpochodak_2015c.JPG, obrázek se otevře v novém okně

LETNÍ BRANNĚ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ konaný v roce 2016

Na programu letošního semináře, jehož tématem tentokrát byly pohybové aktivity určené seniorům, spolupracovala s městskou policií Fakultní nemocnice Brno. Pod vedením profesionálních fyzioterapeutů rehabilitačního oddělení zde byla pro účastníky připravena stanoviště jógy, lekce správného praktikování tzv. „severské chůze“ neboli Nordic Walkingu a měření tlaku spojené s radami o kvalitní životosprávě. Poté, co si účastníci rozdělení do skupinek prošli všemi aktivitami, vydávali se postupně po vyznačené trase vedoucí nad řekou Svratkou. Po tříapůlkilometrové chůzi, zpestřené krásnými výhledy na město, dorazili na Rivéru, kde už je čekaly volnočasové pohybové aktivity, odměna ve formě tradičního „strážníkova guláše“ a kousek jablečného závinu. Při závěrečných cvičeních účastníci vzájemně mezi sebou i se strážníky rozebírali jednotlivé zážitky i zkušenosti a upevňovali vzájemné přátelské vazby.

1..JPG, obrázek se otevře v novém okně2.JPG, obrázek se otevře v novém okně
9.JPG, obrázek se otevře v novém okně13.JPG, obrázek se otevře v novém okně

LETNÍ BRANNĚ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ konaný v roce 2017

Tentokrát museli účastníci Letního branně vzdělávacího semináře zdolat poměrně náročnou trasu. Obtížnost nebyla dána pouze její délkou (9 km) a několika převýšeními, ale i vysokými teplotami, které v ten den panovaly. Startovalo se u Žebětínského rybníka, odkud se šlo lesní cestou až na křižovatku se silnicí vedoucí k paddocku Automotodromu, kde byl cíl celé trasy. Zde byl pro všechny připraven nejen tradiční „Strážníkův guláš“, ale i program, jehož součástí byla exkurze do atraktivních prostor zákulisí závodů GRAND PRIX. Tu zpestřil zajímavý výklad pracovníků Automotodromu a také možnost vyfotit se na stupních vítězů, na nichž při každoroční Velké ceně silničních motocyklů stávají i světoznámí závodníci.

180.jpg, obrázek se otevře v novém okně2017_seminar_191.jpg, obrázek se otevře v novém okně2017_seminar_209.jpg, obrázek se otevře v novém okně
2017_seminar_215.jpg, obrázek se otevře v novém okně2017_seminar_225.jpg, obrázek se otevře v novém okně2017_seminar_237.jpg, obrázek se otevře v novém okně

LETNÍ BRANNĚ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ konaný v roce 2018

Po osmi letech jsme s našimi seniory opět vyrazili na Státní hrad Veveří. Letos byla rekordní účast a trasu dlouhou 9 kilometrů absolvovalo 280 seniorů. Někteří si na cestu přibrali i svá vnoučata. Trasu úspěšně zvládla i naše absolventka, která v letošním roce oslavila 90. narozeniny. Na rizikovém úseku, přes úzkou skalní stezku nad hladinou přehradního jezera, pomáhali seniorům naši strážníci i asistenti prevence kriminality. Po prohlídce hradu a dobrém obědě se všichni vydali na dobrodružnou plavbu dvěma loděmi Dopravního podniku města Brna. Cestou zažili pád muže přes palubu a dramatickou záchranu tonoucího v podání strážníků Poříční jednotky Městské policie  Brno.

2018_Pochodak_Veveri_1.jpg, obrázek se otevře v novém okně2018_Pochodak_Veveri_2.jpg, obrázek se otevře v novém okně2018_Pochodak_Veveri_3.jpg, obrázek se otevře v novém okně
2018_Pochodak_Veveri_4.jpg, obrázek se otevře v novém okně2018_Pochodak_Veveri_5.jpg, obrázek se otevře v novém okně2018_Pochodak_Veveri_6.jpg, obrázek se otevře v novém okně
2018_Pochodak_Veveri_7.jpg, obrázek se otevře v novém okně2018_Pochodak_Veveri_8.jpg, obrázek se otevře v novém okně2018_Pochodak_Veveri_9.jpg, obrázek se otevře v novém okně

LETNÍ BRANNĚ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ konaný v roce 2019

V letošním roce jsme se s našimi seniory – absolventy vydali za hranice města Brna. Trasa měřila téměř 13 kilometrů a vedla ze Slavkova u Brna až na Mohylu míru v obci Prace. Kromě tropické teploty, která v tento den vládla, byla i délka trasy pro více jak 150 seniorů a několik jejich vnoučat náročnou zkouškou jejich fyzických možností a orientačních dovedností. Z vlakového nádraží ve Slavkově vedla cesta kolem památníku vrchního strážmistra Jaroslava Látala, příslušníka četnictva země Moravskoslezské, který zde v roce 1937 padl ve službě. Jeho příběh seniorům vyprávěli členové Klubu policejní historie Brno v dobových četnických uniformách. Odtud vedla cesta přes obec Křenovice až k pomníku Tří císařů v katastru obce Zbýšov. Tady na účastníky pochodu čekali zástupci rakouské a francouzské armády, pan Adámek z Holubic a pan Žampach z Křenovic, v dobových uniformách. V jejich podání zaznělo mnoho zajímavých informací o průběhu bitvy a zazněly i výstřely z historických zbraní. Pak už zbývalo pár kilometrů k Mohyle míru, kde byli připraveni pracovníci Muzea Brněnska, kteří nabídli nejen prohlídku památníku, ale i prostory pro dobrý oběd a tradiční Strážníkův guláš. S bezpečností chodců po celé trase pomáhali strážníkům brněnské městské policie i dobrovolní hasiči z obce Hrušky, kteří byli v případě potřeby připraveni vyjet na trasu pochodu a kromě toho přistavili účastníkům i cisternu s vodou na osvěžení a kanystry s pitnou vodou na doplnění zásob. Po společném fotografování u Mohyly míru zajistil Dopravní podnik města Brna odvoz všech účastníků až na hlavní nádraží do Brna. Kavalérii tří autobusů vedl, a jeden z nich i osobně řídil, provozní ředitel DPMB Jan Seitl. Všem, kteří nám pomáhali, letní seminář zajistit moc děkujeme a před všemi seniory, kteří náročný program zvládli, hluboce smekáme.

2019_pochodak_0.jpg, obrázek se otevře v novém okně2019_pochodak_1.jpg, obrázek se otevře v novém okně2019_pochodak_2.jpg, obrázek se otevře v novém okně
2019_pochodak_3.jpg, obrázek se otevře v novém okně2019_pochodak_4.jpg, obrázek se otevře v novém okně2019_pochodak_5.jpg, obrázek se otevře v novém okně
2019_pochodak_6.jpg, obrázek se otevře v novém okně2019_pochodak_7.jpg, obrázek se otevře v novém okně2019_pochodak_8.jpg, obrázek se otevře v novém okně
2019_pochodak_9.jpg, obrázek se otevře v novém okně2019_pochodak_10.jpg, obrázek se otevře v novém okně2019_pochodak_11.jpg, obrázek se otevře v novém okně
2019_pochodak_12.jpg, obrázek se otevře v novém okně2019_pochodak_13.jpg, obrázek se otevře v novém okně2019_pochodak_14.jpg, obrázek se otevře v novém okně
2019_pochodak_15.jpg, obrázek se otevře v novém okně
2019_pochodak_16.jpg, obrázek se otevře v novém okně2019_pochodak_17.jpg, obrázek se otevře v novém okně
2019_pochodak_18.jpg, obrázek se otevře v novém okně
2019_pochodak_19.jpg, obrázek se otevře v novém okně2019_pochodak_20.jpg, obrázek se otevře v novém okně
2019_pochodak_21.jpg, obrázek se otevře v novém okně2019_pochodak_22.jpg, obrázek se otevře v novém okně2019_pochodak_23.jpg, obrázek se otevře v novém okně
2019_pochodak_24.jpg, obrázek se otevře v novém okně2019_pochodak_25.jpg, obrázek se otevře v novém okně2019_pochodak_26.jpg, obrázek se otevře v novém okně
2019_pochodak_27.jpg, obrázek se otevře v novém okně2019_pochodak_28.jpg, obrázek se otevře v novém okně2019_pochodak_29.jpg, obrázek se otevře v novém okně
2019_pochodak_30.jpg, obrázek se otevře v novém okně2019_pochodak_31.jpg, obrázek se otevře v novém okně2019_pochodak_32.jpg, obrázek se otevře v novém okně
2019_pochodak_33.jpg, obrázek se otevře v novém okně2019_pochodak_34.jpg, obrázek se otevře v novém okně2019_pochodak_35.jpg, obrázek se otevře v novém okně
2019_pochodak_36.jpg, obrázek se otevře v novém okně2019_pochodak_37.jpg, obrázek se otevře v novém okně2019_pochodak_38.jpg, obrázek se otevře v novém okně


LETNÍ BRANNĚ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ konaný v roce 2020


Pro letošní rok jsme vybrali kratší, 7 kilometrů dlouhou, trasu. Společně jsme navštívili bývalou Základnu protiletadlového raketového oddílu Horákov. O její existenci se moc nevědělo, a to i přesto, že s její výstavbou se začalo již v roce 1978. Od července 1981 pak na této základně bylo umístěno 32 ostrých bojových raket určených k ostraze vzdušného prostoru. Cesta začala v Mariánském údolí a vedla přes Horákov a Podolí. Na trase bylo několik zastávek k odpočinku i pěkné vyhlídce. V polovině cesty přišla na řadu prohlídka zmíněné Základny protiletadlového raketového oddílu Horákov a po ní jsme vyrazili směrem na Podolí.  Těsně před koncem cesty bylo poslední zastavení v klidném prostředí Zukalova rybníku. Tady seniory čekal tradiční „Strážníkův guláš“. Po obědě už zbýval pouze jeden kilometr cesty na konečnou zastávku autobusové linky 55. Na základně si všichni senioři i jejich vnoučata prohlédli bojové vozidlo pěchoty (BVP), zastříleli na vzduchovkové střelnici s věrnými kopiemi služebních zbraní, které používá Městská policie Brno, a zhlédli ukázku slaňování strážníků Pořádkové jednotky brněnských strážníků. Počasí nám přálo a všech bezmála 240 zúčastněných seniorů s vnoučaty si pochoďáček užilo.

0.jpg, obrázek se otevře v novém okně1.jpg, obrázek se otevře v novém okně2.jpg, obrázek se otevře v novém okně

3.jpg, obrázek se otevře v novém okně4.jpg, obrázek se otevře v novém okně5.jpg, obrázek se otevře v novém okně

6.jpg, obrázek se otevře v novém okně7.jpg, obrázek se otevře v novém okně8.jpg, obrázek se otevře v novém okně

9.jpg, obrázek se otevře v novém okně10.jpg, obrázek se otevře v novém okně11.jpg, obrázek se otevře v novém okně

12.jpg, obrázek se otevře v novém okně13.jpg, obrázek se otevře v novém okně14.jpg, obrázek se otevře v novém okně

15.jpg, obrázek se otevře v novém okně16.jpg, obrázek se otevře v novém okně17.jpg, obrázek se otevře v novém okně

18.jpg, obrázek se otevře v novém okně19.jpg, obrázek se otevře v novém okně20.jpg, obrázek se otevře v novém okně

21.jpg, obrázek se otevře v novém okně22.jpg, obrázek se otevře v novém okně23.jpg, obrázek se otevře v novém okně

24.jpg, obrázek se otevře v novém okně25.jpg, obrázek se otevře v novém okně26.jpg, obrázek se otevře v novém okně

27.jpg, obrázek se otevře v novém okně28.jpg, obrázek se otevře v novém okně


LETNÍ BRANNĚ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ konaný v roce 2021

Tentokrát jsme s našimi bezmála 200 absolventy, jejichž věkový průměr byl 72 let, zamířili na brněnské letiště v Tuřanech. Výchozím bodem byla obec Sokolnice, odkud účastníci vyrazili na 9 kilometrů dlouhou trasu. Ta vedla prosluněnou otevřenou krajinou kolem říčky s přiléhavým jménem „Říčka“. Z vlakového nádraží se vydali směrem k obci Kobylnice, kde je čekal „Strážníkův guláš“ a klidné posezení u tamní Sokolovny. Po obědě a odpočinku pak zamířili do 5 kilometrů vzdáleného městečka Šlapanice. Tady končila i pěší část výletu a účastníci se zvláštními autobusy Dopravního podniku města Brna dopravili před odletovou halu Letiště Brno. Po nezbytné bezpečnostní kontrole si naši senioři přestoupili do speciálních letištních autobusů a absolvovali komentovanou vyhlídkovou trasu po areálu letiště. Průvodci jim ukázali technické zázemí letiště a projeli se s nimi i po 2 kilometry dlouhé přistávací dráze. Nakonec je čekala i prohlídka příletové a odletové haly, chvilka odpočinku a potom cesta domů. Počasí nám jako obvykle přálo, a tak si naplánovaný program užili nejen absolventi SENIOR AKADEMIE, ale i strážníci Preventivně informačního oddělení.

1_1.jpg, obrázek se otevře v novém okně2_1.jpg, obrázek se otevře v novém okně3_1.jpg, obrázek se otevře v novém okně
4_1.jpg, obrázek se otevře v novém okně5_1.jpg, obrázek se otevře v novém okně6_1.jpg, obrázek se otevře v novém okně
7_1.jpg, obrázek se otevře v novém okně8_1.jpg, obrázek se otevře v novém okně9_1.jpg, obrázek se otevře v novém okně
10_1.jpg, obrázek se otevře v novém okně11_1.jpg, obrázek se otevře v novém okně12_1.jpg, obrázek se otevře v novém okně
13.jpg, obrázek se otevře v novém okně14_1.jpg, obrázek se otevře v novém okně15_1.jpg, obrázek se otevře v novém okně
16_1.jpg, obrázek se otevře v novém okně17_1.jpg, obrázek se otevře v novém okně18_1.jpg, obrázek se otevře v novém okně
Vytvořeno 30.5.2012 14:10:12 | přečteno 6x | myjj
load