Diskuzní klubové večery

Od roku 2011 jsme pro všechny absolventy naší Senior akademie zařadili do nabídky i komornější formát vzdělávání. Diskuzní klubová odpoledne připravujeme jednou za čtvrt roku a zveme na ně zajímavé hosty, kteří mají seniorům co říci o sobě, o své práci a problematice, která souvisí s posláním akademie. 

Možnost přijít na Diskuzní klubové odpoledne mají všichni absolventi, kteří kdy prošli naší akademií, bez ohledu na to, v kterém to bylo ročníku. Vstupenky jsou pro zájemce zdarma a jejich počet je limitován kapacitou přednáškového sálu, který se nachází v Areálu dopravní výchovy a vzdělávaní Městské policie Brno, Bauerova 7.  K odběru jsou vždy měsíc před termínem konání klubu v Turistickém a informačním centru na ulici Panenská 1.


Stručný přehled diskuzních klubových večerů


DISKUZNÍ KLUBOVÝ VEČER konaný dne 7. 10. 2011

Historicky prvním hostem klubového večera byla vrchní komisařka kpt. Mgr. Zdeňka Kyliánová, která pracuje na Krajském ředitelství Policie ČR v Jihomoravském kraji, a která se zabývá kriminalitou páchanou právě na seniorech. Kromě zajímavého povídání o praktikách pachatelů a legendách, které používají pro podvedení svých obětí, zaznělo i mnoho dotazů a kvalifikovaných odpovědí o možnostech účinné prevence.

DISKUZNÍ KLUBOVÝ VEČER konaný dne 13. 1. 2012

Vzácným a milým hostem klubu byla tentokrát ústavní soudkyně, paní JUDr. Dagmar Lastovecká. S návštěvníky klubu se podělila o své životní a pracovní zkušenosti, které získala nejen jako ústavní soudkyně, ale i jako bývalá senátorka a primátorka města Brna. Spontánně také zavzpomínala na svého otce, který byl prvním předsedou Ústavního soudu ČR po rozdělení Československa. V klubu jsme přivítali i folkovou kapelu, ve které hraje jeden z absolventů naší akademie.


DISKUZNÍ KLUBOVÝ VEČER konaný dne 13. 4. 2012

Na tento večer se nám podařilo pro účast v klubu získat ředitele Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, pana plk. Mgr. Roberta Šlachtu. Představil posluchačům svůj důležitý útvar, jeho strukturu a úkoly. Přiblížil problémy, které musí jeho detektivové překonávat při odhalování organizovaných skupin pachatelů té nejzávažnější kriminality. Zavzpomínal také na své začátky u policie, které se začaly psát v blízkých Pohořelicích u Brna, a v Brně samotném.


DISKUZNÍ KLUBOVÝ VEČER konaný dne 12. 8. 2012

I tentokrát do klubu zavítal host z Prahy, který však má své kořeny v Jihomoravském kraji. Pozvání přijal, pan plk. Ing. Leoš Tržil, ředitel služby dopravní policie Policejního prezídia České republiky. I on představil seniorům strukturu a úkoly služby, kterou řídí, problémy, které musí řešit dopravní policisté na silnicích, ale řeč byla i o úskalích vzniku právních předpisů upravujících silniční provoz. Pan ředitel zavzpomínal i na své začátky u policie a na své působení u dopravní policie v Jihomoravském kraji. Nakonec si po mnoha letech vyzkoušel zahrát na tahací harmoniku.


DISKUZNÍ KLUBOVÝ VEČER konaný dne 19. 10. 2012

Blížící se vánoční svátky a snaha představit v klubu hosta, který by návštěvníkům přinesl více duchovna a námětů k zamyšlení, nás přivedla na myšlenku pozvat kvardiána Kláštera kapucínů, bratra Vojtěcha Drahomíra Dvouletého. V tomto případě bylo pozvání oboustranné, neboť bratr Vojtěch pozval seniory do Kláštera kapucínů, a přátelské povídání se uskutečnilo v kapitulní místnosti kláštera. Posluchači se dozvěděli mnoho informací o historii řádu, o jeho současnosti a hodně o sobě prozradil i samotný bratr Vojtěch.


DISKUZNÍ KLUBOVÝ VEČER konaný dne 11. 1. 2013

Naše pozvání tentokrát přijal pan genpor. JUDr. Jiří Kolář, emeritní policejní prezident Policie České republiky, který tento úřad zastával od roku 1998 až do roku 2005. Této významné funkci předcházelo jeho působení v pozici ředitele Městského ředitelství PČR v Brně a posléze i ředitele Krajského ředitelství PČR Jihomoravského kraje. S posluchači se podělil o své vzpomínky na začátky v hlídkové a později kriminální službě, kde se specializoval na hospodářskou kriminalitu. Zajímavým tématem byly i jeho zkušenosti z policejního prezídia a diplomatické služby, kdy ke konci své kariéry působil jako styčný policejní důstojník při českém velvyslanectví v Bratislavě. Zajímavou zkušeností pro seniory bylo i vystoupení studentů Filosofické fakulty MU Brno, kteří si připravili a vyzkoušeli interaktivní scénický formát vzdělávání.


DISKUZNÍ KLUBOVÝ VEČER konaný dne 12. 4. 2013

V atmosféře velikonočních svátků, byl našim hostem Brněnský děkan, farář, Mons. P. ThLic. Václav Slouk, kanovník Královské stoliční kapituly svatého Petra a Pavla v Brně. Václav Slouk patří mezi osm kněží, jimž Svatý stolec udělil 15. 9. 2010 čestný titul Kaplan Jeho Svatosti - monsignore, s právem užívat před svým jménem čestný titul monsignore. Pan děkan zavzpomínal na období svého mládí, kdy se rozhodoval o tom, zda a proč si zvolit budoucnost v kněžské službě. Vyprávěl o své církevní kariéře, ale i o současné práci ve farnosti kostela Svatého Jakuba. Společně s posluchači se pokusil odpovědět na otázku kdo je vlastně člověk věřící. Zajímavým tématem byl i nově zvolený papež František.


DISKUZNÍ KLUBOVÝ VEČER konaný dne 11. 10. 2013

Generační spory, fungování systému práce s dětmi, které mají poruchy chování a samozřejmě i profesní kariéra, byly tématem diskuzního klubového večera, jehož hostem byl doktor Aleš Kočvara, etoped Dětského diagnostického ústavu v Brně. Kromě zajímavých informací o tom jak se pracuje s dětmi, které potřebují pomoc odborníků, jaké jsou současné problémy dnešních dětí a jak se s nimi vyrovnávají, se posluchači dověděli i něco z osobního života hosta. O jeho sportovní kariéře českého basketbalisty, který hrál za Národní basketbalovou ligu, v týmu BK Kondoři Liberec. Senioři nakonec shlédli krátkou modelovou situaci o tom jak vést komunikaci s dětmi a mládeží, a společně s panem doktorem Kočvarou ji analyzovali a hledali správná řešení.


DISKUZNÍ KLUBOVÝ VEČER konaný dne 10. 1. 2014

Hostem klubového večera byla PhDr. Dagmar Bartoníková vrchní komisařka Odboru kriminalistické techniky a expertiz Krajského ředitelství Policie ČR Jihomoravského kraje. Její specializací je ruční písmo a písmoznalectví. To je již přes sto let uznávaným soudně znaleckým oborem, jehož cílem je identifikace pisatele. A právě písmoznalectví a jeho využití v práci policie bylo tématem klubového večera. Paní Bartoníková prozradila mnohé nejen ze svého oboru, ale také ze svého osobního i pracovního života. DISKUZNÍ KLUBOVÝ VEČER konaný dne 11. 4. 2014

Hostem klubového večera byl tentokrát převor Konventu Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří v Brně a provinční delegát Českomoravské provincie tohoto řádu bratr František Martin Macek OH. Bratr Martin seniorům představil řád, vysvětlil jim jaké je jeho poslání a jaké aktivity řád v současnosti má nejen v našem městě, ale i v celé republice a ve světě vůbec. Celosvětově řád působí v 50 zemích na všech pěti kontinentech a provozuje okolo 400 center. Pomoc bratří řádu a tisíců dobrovolníků se neomezuje pouze na nemocné a nemocnice, ale i na pomoc pro mentálně postižené, invalidy, přestárlé, lidi bez domova a také centra pro závislé na drogách. Zajímavé bylo i povídání o cestě,  kterou bratr Martin prošel ve svém civilním životě, o tom, co jej k rozhodnutí vstoupit do řádu přivedlo.


DISKUZNÍ KLUBOVÝ VEČER konaný dne 8. 8. 2014

Hostem klubového večera byl ředitel Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence v Brně - Bohunicích plk. Mgr. Dušan Gáč. Absolventi Senior akademie se dověděli mnoho zajímavých informací nejen o profesním životě pana ředitele, jeho zkušenostech a postojích, ale zejména o trestním systému, jeho výkonu a fungování. Zmíněna byla i historie bohunické věznice, ale i vězeňství jako takového. Bouřlivou debatu přineslo téma prostředí a podmínek, které naše vězeňství vytváří pro odsouzené. Pan ředitel Gáč trpělivě a profesionálně vysvětloval, že trest nelze zaměňovat za pomstu, a že dočasná ztráta svobody nesmí lidem znemožnit návrat do běžného života za zdmi věznice.


DISKUZNÍ KLUBOVÝ VEČER konaný dne 10. 10. 2014

Mezi absolventy Senior akademie tentokrát zavítal nositel osvědčení Válečného veterána, praporčík Robert Mareš, instruktor Krajské speciální pořádkové jednotky MŘ Policie ČR Brno. Jako policista se účastnil několika zahraničních misí v Jordánsku (r. 2006 Ammán), Libérii (r. 2008 – 2010 Monrovie) a Afghánistánu (r. 2012 – 2013 Kábul). Byl účastníkem Evropského policejního výměnného programu CEPOL a účastníkem mírových operací nebo diplomatických misí OSN, EU a dalších organizací. V průběhu večera se mluvilo nejen o úkolech policejních instruktorů na zahraničních misích, ale hodně nových informací zaznělo i o obyčejných lidech vyznávajících islám, kteří v těchto zemích žijí. 


DISKUZNÍ KLUBOVÝ VEČER konaný dne 9. 1. 2015

Hosty Klubového večera byli, asistent Katedry filozofie – Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno, PhDr. Marek Picha, Ph.D., a tiskový mluvčí Městské policie Brno Bc. Jakub Ghanem. Absolventům naší akademie přiblížili nejen svůj osobní a profesní život, ale zejména svůj básnický počin v podobě básnické sbírky „Hořící pařez“. Ta vychází z tiskových svodek událostí Městské policie Brno, jejichž autorem je i Jakub Ghanem. Na jeho netradičně psané texty navázal pan doktor Picha, který využil autentických vět a souvětí,  a z nich vytvořil originální básnické dílo. Krátké a vtipné  básničky nejen, že čtenáře pobaví, ale rovněž přimějí k zamyšlení. V závěru večera dostali senioři dárek v podobě výtisku této originální básnické sbírky a jako bonus i možnost získat autogram obou autorů.

DSCF8462.JPG, obrázek se otevře v novém okněDSCF8471.JPG, obrázek se otevře v novém okněDSCF8482.JPG, obrázek se otevře v novém okně

DISKUZNÍ KLUBOVÝ VEČER konaný dne 10. 4. 2015

Hostem klubového večera byl zástupce vedoucího 3. oddělení obecné kriminality MŘ Policie ČR Brno npor. Bc.  Ladislav Houba, který absolventům, nejen že prozradil něco ze svého osobního života, ale vysvětlil i úkoly svého oddělení, které se zabývá drogovou problematikou, extrémismem a vyšetřováním dopravních nehod se smrtelnými následky. V průběhu večera zazněly zajímavé informace o práci policie v daných oblastech. Nepochybně také „padly“ některé mýty a polopravdy, které mezi laickou veřejností kolují. Hodně se diskutovalo o argumentech pro i proti legalizaci tzv. lehkých drog.

klub_houba1.JPG, obrázek se otevře v novém okněklub_houba2.JPG, obrázek se otevře v novém okněklub_houba3.JPG, obrázek se otevře v novém okně

DISKUZNÍ KLUBOVÝ VEČER konaný dne 7. 8. 2015

Hostem klubového večera byla generální ředitelka organizace Rozkoš bez rizika z.s. paní PhDr. Hana Malinová, CSc. Posláním tohoto spolku je především zmenšit rizika postihující zvláště ohrožené skupiny lidí (které mohou být rozdílných národností a etnických skupin), a to zejména u žen poskytujících placené sexuální služby, dále ostatních osob působících v prostituční scéně ohrožených rizikovým způsobem života, a to nejen rizikovým sexuálním chováním. S paní generální ředitelkou jsme si povídali nejen o jejím profesním a osobním životě, ale zejména o problematice násilí na ženách v sexbyznysu, intimní asistenci pro lidi s handicapem, nebo vývoji HIV pozitivity a snižování výskytu pohlavně přenosných infekcí.

vecer_malinova1.JPG, obrázek se otevře v novém okněvecer_malinova2.JPG, obrázek se otevře v novém okněvecer_malinova3.JPG, obrázek se otevře v novém okně

DISKUZNÍ KLUBOVÝ VEČER konaný dne 20. 11. 2015

Hostem klubového večera byl tentokrát sám hostitel, který tímto absolventským programem provázel seniory od samého počátku. Tedy od roku 2011. Organizátoři využili blížícího se kulatého jubilea SENIOR AKADEMIE, která bude v roce 2016 slavit 10 výročí svého založení, a na otázky nechali odpovídat jejího zakladatele, strážníka Preventivně informačního oddělení Městské policie Brno, Luboslava Fialu. Ten se s posluchači podělil o vzpomínky na své začátky u brněnské městské policie přiblížil svůj profesní vývoj. Hodně se mluvilo o formování postojů a názorů na život ve městě, viděný optikou hlídkového strážníka. Zavzpomínalo se i na významné události a případy, které jeho kariéru provázely.

15.11.20.KV_Db_026.jpg, obrázek se otevře v novém okně15.11.20.KV_Db_038.jpg, obrázek se otevře v novém okně15.11.20.KV_Db_044.jpg, obrázek se otevře v novém okně

****

Počínaje rokem 2016 se čas zahájení o hodinu posunul, a tak se konají diskuzní odpoledne

DISKUZNÍ KLUBOVÉ ODPOLEDNE 15. 1. 2016

Pozvání na klubový večer tentokrát přijala náměstkyně krajského státního zástupce paní Mgr. Jarmila Šteflová. O nelehké a dlouhé cestě na významnou a odpovědnou funkci v rámci Krajského státního zastupitelství mluvila paní náměstkyně poutavě a se zaujetím. Zmínila nejen své profesní začátky, ale i dobu studií a něco málo i ze svého rodinného života. Zazněly i vzpomínky na některé starší, ale závažné případy z praxe. Hodně se mluvilo o tom, jaké úkoly státní zástupci plní, v jakém vztahu jsou k policii, soudům, ale i k odborné či laické veřejnosti. Zajímavé bylo povídání o nelehkých vnitřních rozhodnutích a obtížném zvládnutí práva, emocí a pocitů. O tom, jak rozdílně lidé vnímají spravedlnost a jak se s tím vyrovnat.

15.1.2016klub_2.jpg, obrázek se otevře v novém okně15.1.2016_klub_1.jpg, obrázek se otevře v novém okně15.1.2016_KLUB_15._1..jpg, obrázek se otevře v novém okně

DISKUZNÍ KLUBOVÉ ODPOLEDNE 7. 4. 2016

Hostem klubového večera byl tentokrát tajemník Magistrátu města Brna a předseda Městské rady pro prevenci kriminality Ing. Pavel Loutocký. Již tradičně zazněla vzpomínka na dětství, studia a začátky pracovní kariéry. Pan tajemník pak krátce představil i svoji rodinu a profesní růst v různých pozicích samosprávy. Velice srozumitelně vysvětlil úkoly, povinnosti a odpovědnost tajemníka, jeho kompetence ve vztahu k městským částem a krajskému úřadu. Zavzpomínal i na některé významné společenské, politické a kulturní události, kterých byl aktivním účastníkem. Připomněl také významné osobnosti, se kterým se v rámci svých pracovních povinností setkal.

160407_Klub_vecer_Loutocky.JPG, obrázek se otevře v novém okně160407_Klub_vecer_Loutocky2.JPG, obrázek se otevře v novém okně160407_Klub_vecer_Loutocky3.JPG, obrázek se otevře v novém okně

DISKUZNÍ KLUBOVÉ ODPOLEDNE 15. 7. 2016

Netrpělivě očekávaným hostem klubového večera byl čerstvě emeritní ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu plukovník Robert Šlachta. Jeho odchod od Policie ČR byl provázen mnoha emocemi, tiskovými konferencemi a prohlášeními nejen ze strany policejního prezídia, ale i představitelů vlády, parlamentu a senátu. Senioři se hodně zajímali o práci ÚOOZ, připravovanou reformu Policie ČR a v neposlední řadě i osobní a profesní život plukovníka Šlachty. Jeho bezprostřední, ale věcné, srozumitelné a poutavé odpovědi sklízely velký ohlas, potlesk a sympatie. Od seniorů si vyslechl slova uznání, obdivu a poděkování za svůj nekompromisní a důsledný přístup k vyšetřování té nejzávažnější kriminality. Jeho prostřednictvím se od absolventů SENIOR AKADEMIE dostalo velkého poděkování a uznání i všem příslušníkům ÚOOZ. Závěr klubového včera patřil osobním setkáním seniorů s plukovníkem Šlachtou. Desítky podaných rukou a společných fotografií byly velkým zážitkem pro seniory, ale i vyjádřením podpory odcházejícímu řediteli ÚOOZ.

IMG_0070.JPG, obrázek se otevře v novém okněDSCF1430.JPG, obrázek se otevře v novém okněDSC01892.JPG, obrázek se otevře v novém okně

DISKUZNÍ KLUBOVÉ ODPOLEDNE 14. 10. 2016

I tentokrát se nám podařilo získat zajímavého a vzácného hosta. Mezi absolventy SENIOR AKADEMIE přišel ředitel Městské policie Brno a s největší pravděpodobností také budoucí hejtman Jihomoravského kraje pan JUDr. Bohumil Šimek. Právě skončené volby do krajských zastupitelstev jej katapultovaly do významné politické funkce v našem kraji. S návštěvníky klubového večera se pan Šimek podělil nejen o svůj osobní a karierní život u policie, ale hodně se mluvilo i o právě skončených volbách, úkolech, které jej v nové funkci čekají a jeho přístupu k potřebám obyvatel Jihomoravského kraje. Velkým tématem byla i bezpečnostní a pořádková situace před brněnským hlavním nádražím, které nemá tu nejlepší pověst. Pan ředitel otevřeně promluvil o všech problémech, které s tím souvisí a nastínil další chystaná opatření.

tit.jpg, obrázek se otevře v novém okněPA141434.JPG, obrázek se otevře v novém okněPA141438.JPG, obrázek se otevře v novém okně

DISKUZNÍ KLUBOVÉ ODPOLEDNE konané dne 13. 1. 2017

První klubové odpoledne v roce 2017 jsme věnovali povídání s novinářem, který se v médiích věnuje zejména kriminalitě. Hostem večera byl výrazný a nepřehlédnutelný reportér Krimi zpráv televize Prima pan Michal Janotka. Miliony diváků jej téměř denně vídají na svých obrazovkách, kde společně se svými kolegy točí reportáže o aktuálních kriminálních případech, soudních procesech i pátracích akcích. Michal Janotka prozradil návštěvníkům večera něco ze svého osobního i profesního života. Popsal, jak probíhá všední den reportéra. Jak vznikají reportáže a jaké problémy musí natáčecí štáby řešit. Hodně se mluvilo i o úloze médií v pocitu vnímání bezpečí veřejností. Jak dalece informace škodí nebo prospívají životu běžného občana, a jak by každý člověk měl umět s nimi nakládat.   

KV_Janotka_1.jpg, obrázek se otevře v novém okněKV_Janotka_2.jpg, obrázek se otevře v novém okněKV_Janotka_3.jpg, obrázek se otevře v novém okně
KV_Janotka_4.jpg, obrázek se otevře v novém okněKV_Janotka_5.jpg, obrázek se otevře v novém okněKV_Janotka_6.jpg, obrázek se otevře v novém okně
KV_Janotka_7.jpg, obrázek se otevře v novém okněKV_Janotka_8.jpg, obrázek se otevře v novém okněKV_Janotka_9.jpg, obrázek se otevře v novém okně

DISKUZNÍ KLUBOVÉ ODPOLEDNE konané dne 7. 4. 2017

Na dubnový klubový večer přišel mezi naše absolventy český herec, dabér a rozhlasový moderátor pan Zdenek Junák. Od roku 1992 je členem Městského divadla Brno, ale divákům je známý zejména ze seriálu Četnické humoresky. Pan Junák prozradil mnohé ze svého mládí a o okolnostech, které ho zavedly právě k divadlu a herectví vůbec. Hodně se mluvilo o jeho středoškolských plánech věnovat se právu a práci v advokacii, nebo u policie. Probrali jsme také jeho dobré i špatné zkušenosti s policií a zkoušeli najít způsob, jak takové situace zvládnout bez pocitu křivdy a v dobré náladě. Té jsme si při našem povídání užili opravdu dost a o veselé historky, vzpomínky a vtipy nebyla nouze.

1_Klubovy_vecer_Junak.jpg, obrázek se otevře v novém okně2_Klubovy_vecer_Junak.jpg, obrázek se otevře v novém okně3_Klubovy_vecer_Junak.jpg, obrázek se otevře v novém okně
4_Klubovy_vecer_Junak.jpg, obrázek se otevře v novém okně5_Klubovy_vecer_Junak.jpg, obrázek se otevře v novém okně6_Klubovy_vecer_Junak.jpg, obrázek se otevře v novém okně
7_Klubovy_vecer_Junak.jpg, obrázek se otevře v novém okně8_Klubovy_vecer_Junak.jpg, obrázek se otevře v novém okně9_Klubovy_vecer_Junak.jpg, obrázek se otevře v novém okně

SPOLEČENSKÝ KLUBOVÝ VEČER - POD HVĚZDAMI RIVIÉRY konaný dne 28. 7. 2017

Hosty Klubového společenského večera s názvem „POD HVĚZDAMI RIVIÉRY“ tentokrát byli sami absolventi Senior akademie. K poslechu i tanci jim hrála skupina NOVÍ KASKADÉŘI a celý večer byl ve znamení poučné i zábavné soutěže. V ní mohli senioři zúročit vědomosti získané během studia SENIOR AKADEMIE, ale i svůj důvtip a smysl pro humor. Počasí nám přálo, a tak společenský večer probíhal pod širým nebem a hvězdami Riviéry. Téměř 250 seniorů a hosté z řad lektorů si užívali pohodovou atmosféru v krásném prostředí Pisáreckého údolí, v těsné blízkosti poklidné řeky Svratky. Malé občerstvení zajistila nejen Menza Masarykovy univerzity, ale i sami senioři, kteří přinesli k ochutnání vlastní kulinářská překvapení.

DISKUZNÍ KLUBOVÉ ODPOLEDNE - konané dne 1. 12. 2017

Letošní rok jsme uzavřeli hostem, kterého naši absolventi často vídají na televizních obrazovkách. Pozvání přijal redaktor, moderátor, spisovatel a pedagog PhDr. Václav Moravec. Jeho publicistické pořady a televizní debaty na programech České televize sledují miliony diváků. Pro absolventy SENIOR AKADEMIE pan Moravec poodhalil hodně ze svého dětství i studentských let. Povídali jsme si o rodině, zálibách i jeho cestě k současné novinářské profesi. Na řadu přišlo i téma jeho disertační práce s názvem: „Percepce sekundární viktimizace publikem v medializovaných případech týrání dětí.“ Nakonec jsme se nemohli vyhnout ani současné povolební situaci na politické scéně. Hodně otázek jsme nestihli a tak máme slíbeno, že se k nám Václav Moravec ještě vrátí.

Moravec_1.jpg, obrázek se otevře v novém okněMoravec_2.jpg, obrázek se otevře v novém okněMoravec_3.jpg, obrázek se otevře v novém okně
Moravec_4.jpg, obrázek se otevře v novém okněMoravec_5.jpg, obrázek se otevře v novém okněMoravec_6.jpg, obrázek se otevře v novém okně
Moravec_7.jpg, obrázek se otevře v novém okněMoravec_8.jpg, obrázek se otevře v novém okněMoravec_9.jpg, obrázek se otevře v novém okně
Moravec_10.jpg, obrázek se otevře v novém okněMoravec_11.jpg, obrázek se otevře v novém okněMoravec_12.jpg, obrázek se otevře v novém okně

DISKUZNÍ KLUBOVÉ ODPOLEDNE - konané dne 2. 2. 2018

Po mediálním roce, kdy do klubu zavítali herci a novináři, jsme se v lednu opět vrátili do světa profesí vztahujících se k oblasti práva. Hostem byl tentokrát policejní rada Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) pplk. JUDr. Ivo Mitáček. Kromě poutavého vzpomínání na své dětství, které prožil na Slovácku, jsme se hodně dozvěděli o rodině, koníčcích a pestrém kariérním životě. Jeho práce u policie, hasičů i ta současná u Generální inspekce bezpečnostních sborů, pro něj byla vždy srdeční záležitostí a dokázal se jí věnovat s plným nasazením. Zajímavé bylo i povídání o některých mediálně známých případech, které příslušníci GIBS vyšetřovali. Zasvěcený pohled na problematiku kriminality policistů, celníků či dozorců, a příčiny, které za ní stojí, byl pro všechny důvodem k zamyšlení.

Mitacek_1.jpg, obrázek se otevře v novém okněMitacek_2.jpg, obrázek se otevře v novém okněMitacek_3.jpg, obrázek se otevře v novém okně
Mitacek_4.jpg, obrázek se otevře v novém okněMitacek_5.jpg, obrázek se otevře v novém okněMitacek_6.jpg, obrázek se otevře v novém okně
Mitacek_7.jpg, obrázek se otevře v novém okněMitacek_8.jpg, obrázek se otevře v novém okněMitacek_9.jpg, obrázek se otevře v novém okně
Mitacek_10.jpg, obrázek se otevře v novém okněMitacek_11.jpg, obrázek se otevře v novém okněMitacek_12.jpg, obrázek se otevře v novém okně

DISKUZNÍ KLUBOVÉ ODPOLEDNE - konané dne 23. 5. 2018:

Jak jsme slíbili, tak na první letošní klubový večer navazujeme hostem z právního prostředí. Naše pozvání tentokrát přijal předseda Ústavního soudu ČR pan JUDr. Pavel Rychetský. Jeho vyprávění začalo v dětství, které prožil v právnické rodině. Vzpomínky se dotkly i studií na právnické fakultě v Praze a práce u městského soudu i SBD Pokrok. Pan předseda zavzpomínal také na dramatické okamžiky  v disentu, podpis Charty 77, ale i na překotné období po roce 1989. Postupně jsme probrali jeho práci ve vládách, kterými prošel i v Senátu ČR. Hodně prostoru jsme věnovali významu Ústavního soudu v systému soudnictví. Zajímavé bylo povídání o teorii i praxi při udělování milostí prezidenta republiky, nebo vyhlašování amnestie či referenda. Večer s panem předsedou jsme zakončili jeho myšlenkou, že: „Spravedlnost je něco, o co musíme usilovat, i když víme, že v žádné absolutní krystalické podobě ji nemůžeme dosáhnout“.

rychetsky_1.jpg, obrázek se otevře v novém okněrychetsky_2.jpg, obrázek se otevře v novém okněrychetsky_3.jpg, obrázek se otevře v novém okně
rychetsky_4.jpg, obrázek se otevře v novém okněrychetsky_5.jpg, obrázek se otevře v novém okněrychetsky_6.jpg, obrázek se otevře v novém okně

SPOLEČENSKÝ KLUBOVÝ VEČER - POD HVĚZDAMI RIVIÉRY konaný dne 27. 7. 2018:

Hosty 2. Klubového společenského večera s názvem „POD HVĚZDAMI RIVIÉRY“ byli opět sami absolventi Senior akademie. K poslechu i tanci jim hráli manželé Rapáčovi z kapely ŠOHAJI. Vzácným hostem byla i paní Burianová z taneční školy STARLET. Ta se postarala o předtančení a nácvik tanečních kroků „Makareny“.  Počasí nám tentokrát moc nepřálo a prudký déšť nás všechny přinutil k posezení a popovídání v sále. Dvě stovky seniorů a hostů z řad lektorů si tance a letního večera moc neužili, ale i tak si všichni užívali pohodovou atmosféru. Malé občerstvení opět zajistila nejen MENZA Masarykovy univerzity, ale i sami senioři, kteří přinesli svá vlastní kulinářská překvapení k ochutnání.

2018_Pod_hvezdami_Riviery_1.jpg, obrázek se otevře v novém okně2018_Pod_hvezdami_Riviery_2.jpg, obrázek se otevře v novém okně2018_Pod_hvezdami_Riviery_3.jpg, obrázek se otevře v novém okně
2018_Pod_hvezdami_Riviery_4.jpg, obrázek se otevře v novém okně2018_Pod_hvezdami_Riviery_5.jpg, obrázek se otevře v novém okně2018_Pod_hvezdami_Riviery_6.jpg, obrázek se otevře v novém okně

DISKUZNÍ KLUBOVÉ ODPOLEDNE - konané dne 29. 3. 2019:

Už dříve jsme avizovali, že letošní rok se při výběru hostů zaměříme na náš duchovní život. Brněnská diecéze je nedílnou a důležitou součástí našeho života a proto se po čtyři večery budeme setkávat s lidmi, kteří  ji reprezentují. Naším prvním letošním hostem byl odstupující generální vikář brněnské diecéze a děkan královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla Mons. Mgr. Jiří MIKULÁŠEK. Otec Jiří se s posluchači podělil o vzpomínky na své dětství a studentská léta. Poutavé bylo jeho vyprávění o obtížných začátcích kněžské kariéry, která probíhala v nelehké době. Setkání s lidmi ve farnostech, kterými prošel, pro něj byla nevyčerpatelným zdrojem poznání a zkušeností. Probrali jsme i ryze současná témata registrovaného partnerství nebo uvedení kontroverzní divadelní hry NAŠE NÁSILÍ VAŠE NÁSILÍ chorvatského režiséra Olivera Frljiče, která v našem městě, ale i médiích vyvolala bouřlivou reakci. Povídání jsme ukončili citátem z poslední knihy otce Jiřího: „Pokud se vám při vyslovení jména města vybaví tvář nějakého člověka, kterého znáte, s kterým jste něco hlubšího prožili, jako byste tam měli kousek domova“.

1.jpg, obrázek se otevře v novém okně2.jpg, obrázek se otevře v novém okně3.jpg, obrázek se otevře v novém okně
4.jpg, obrázek se otevře v novém okně5.jpg, obrázek se otevře v novém okně6.jpg, obrázek se otevře v novém okně
7.jpg, obrázek se otevře v novém okně8.jpg, obrázek se otevře v novém okně9.jpg, obrázek se otevře v novém okně
10.jpg, obrázek se otevře v novém okně11.jpg, obrázek se otevře v novém okně12.jpg, obrázek se otevře v novém okně
13.jpg, obrázek se otevře v novém okně14.jpg, obrázek se otevře v novém okně15.jpg, obrázek se otevře v novém okně

DISKUZNÍ KLUBOVÉ ODPOLEDNE - konané dne 28. 6. 2019:

I v tomto odpoledni jsme se věnovali povídání s osobností z duchovního prostředí. Našim vzácným hostem byl  Mons. Ing. Mgr. Pavel KONZBUL, Dr. Pomocný brněnský biskup - Titulární biskup Litomyšlský - Sídelní kanovník královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla, Generální vikář brněnské diecéze. Již tradičně jsme probrali dětství i studentská léta našeho hosta a jeho cestu od studenta Vysokého učení technického a oboru teorie elektromagnetického pole, ze kterého získal doktorát, až do současné významné duchovní pozice na Brněnském biskupství. Otec Pavel zavzpomínal na své působení v Boskovicích a Svitávce, v Hustopečích u Brna, Starovičkách a ve Starovicích. Nevynechali jsme ani jeho vzpomínky na Biskupské gymnázium v Brně, kde byl spirituálem a v neposlední řadě i jeho jmenování farářem ve farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla. Řeč přišla i na povinnosti, které plynou z jeho současného postavení pomocného biskupa. Příjemné povídání a zajímavá témata ze života jsme probrali i v rámci příspěvků otce Pavla na blogy. Otázky a odpovědi se točily kolem papeže Františka a jeho otevřeného přístupu k víře i věřícím, o změnách v tradiční modlitbě „Otče náš“, o tom, jak to otec Pavel vidí s ateismem v naší zemi, a mnoho dalších postřehů ze života. Na závěr jsme představili i jeho knižní tvorbu.

Konzbul_1.jpg, obrázek se otevře v novém okněKonzbul_2.jpg, obrázek se otevře v novém okněKonzbul_3.jpg, obrázek se otevře v novém okně
Konzbul_4.jpg, obrázek se otevře v novém okněKonzbul_5.jpg, obrázek se otevře v novém okněKonzbul_6.jpg, obrázek se otevře v novém okně
Konzbul_7.jpg, obrázek se otevře v novém okněKonzbul_8.jpg, obrázek se otevře v novém okněKonzbul_9.jpg, obrázek se otevře v novém okně
Konzbul_10.jpg, obrázek se otevře v novém okněKonzbul_11.jpg, obrázek se otevře v novém okněKonzbul_12.jpg, obrázek se otevře v novém okně

DISKUZNÍ KLUBOVÉ ODPOLEDNE - konané dne 11. 10. 2019:

V pořadí již třetí klubové odpoledne v tomto roce jsme tematicky věnovali duchovnímu životu. Naše pozvání tentokrát přijal Mons. Mgr. Karel ORLITA, JU.D. – Soudní vikář Diecézního církevního soudu, 1. kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla, vedoucí Diecézního církevního soudu, prezident Akademie kanonického práva a nositel řady dalších pověření a funkcí. Otec Karel zavzpomínal na své dětství, krátkou kariéru strojního mechanika v podniku TOS Kuřim, ale i na studium teologického konviktu v Litoměřicích, přes olomoucký kněžský seminář až po studium Kanonického práva na Papežské lateránské univerzitě, kde získal licenciát Kanonického práva. Zmínil také období jáhenské služby ve Znojmě a období v Křižanově, kde působil jako farní vikář. Otec Karel přiblížil posluchačům postavení církevních soudů, jejich působení a pravomoci a padlo také několik otázek a odpovědí např. na církevní rozvody. Příjemným pohlazením po duši byla recitace několika básní ze sbírky „Nevidívaný pohled“, jejímž autorem je právě otec Karel.

55.jpg, obrázek se otevře v novém okně56.jpg, obrázek se otevře v novém okně57.jpg, obrázek se otevře v novém okně
58.jpg, obrázek se otevře v novém okně60.jpg, obrázek se otevře v novém okně59.jpg, obrázek se otevře v novém okně
61.jpg, obrázek se otevře v novém okně62.jpg, obrázek se otevře v novém okně63.jpg, obrázek se otevře v novém okně

DISKUZNÍ KLUBOVÉ ODPOLEDNE - konané dne 22. 11. 2019:

Hostem posledního klubového odpoledne v letošním roce, byl vedoucí střediska pro liturgickou hudbu v brněnské diecézi, varhaník v kostele sv. Jakuba, dirigent, hudební skladatel, chrámový zpěvák a organolog Ondřej Múčka. Blížící se advent a obor, ve kterém náš klubový host působí, si vyžádaly i odpovídající prostředí. V nezvykle velkém počtu bezmála 250 absolventů, jsme se sešli v nádherné atmosféře kostela sv. Jakuba. Hned na začátku zazněly mohutné a dech beroucí varhany, které zahájily krátké povídání o životě Ondřeje Múčky. O jeho dětství, rodině, ale i cestě k hudbě a víře. Hodně času zabralo popisování všeho, co Ondřej ve svém pracovním životě stíhá. O práci varhaníka, zpěváka, sbormistra i hudebního skladatele. Mnoho nového se posluchači dozvěděli i o práci vedoucího střediska pro liturgickou hudbu a v neposlední řadě i o tom, čím se vlastně zabývá organolog. Ve druhé poloviněodpoledne, se kostelem rozezněly komentované ukázky varhanní hudby, ale i zpěvu našeho hostitele.

Mucka_1.jpg, obrázek se otevře v novém okněMucka_2.jpg, obrázek se otevře v novém okněMucka_3.jpg, obrázek se otevře v novém okně
Mucka_4.jpg, obrázek se otevře v novém okněMucka_5.jpg, obrázek se otevře v novém okněMucka_6.jpg, obrázek se otevře v novém okně
Mucka_7.jpg, obrázek se otevře v novém okněMucka_8.jpg, obrázek se otevře v novém okněMucka_9.jpg, obrázek se otevře v novém okně
Mucka_10.jpg, obrázek se otevře v novém okněMucka_11.jpg, obrázek se otevře v novém okněMucka_12.jpg, obrázek se otevře v novém okně
Mucka_13.jpg, obrázek se otevře v novém okněMucka_14.jpg, obrázek se otevře v novém okněMucka_15.jpg, obrázek se otevře v novém okně
Mucka_16.jpg, obrázek se otevře v novém okněMucka_17.jpg, obrázek se otevře v novém okněMucka_18.jpg, obrázek se otevře v novém okně
Mucka_19.jpg, obrázek se otevře v novém okněMucka_20.jpg, obrázek se otevře v novém okněMucka_21.jpg, obrázek se otevře v novém okně

Diskuzní klubový večer konaný dne 7. 10. 2011

Historicky prvním hostem klubového večera byla  vrchní komisařka kpt. Mgr. Zdeňka Kyliánová, která pracuje na Krajském ředitelství Policie ČR v Jihomoravském kraji , a která se zabývá kriminalitou páchanou právě na seniorech. Kromě zajímavého povídání o praktikách pachatelů a legendách, které používají pro podvedení svých obětí, zaznělo i mnoho dotazů a kvalifikovaných odpovědí o možnostech účinné prevence.

15.12.2021 13:21:20 | přečteno 4x | myjj | Celý článek
Štítky: diskuzní večer
 
 
Vytvořeno 30.5.2012 15:04:23 - aktualizováno 22.12.2021 9:49:06 | přečteno 39x | myjj
load