Diskuzní klubové odpoledne konané 11. 10. 2019

2019-10-11 Diskuzní klubové odpoledne - Karel Orlita

V pořadí již třetí klubové odpoledne v tomto roce jsme tematicky věnovali duchovnímu životu. Naše pozvání tentokrát přijal Mons. Mgr. Karel ORLITA, JU.D. – Soudní vikář Diecézního církevního soudu, 1. kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla, vedoucí Diecézního církevního soudu, prezident Akademie kanonického práva a nositel řady dalších pověření a funkcí.

Otec Karel zavzpomínal na své dětství, krátkou kariéru strojního mechanika v podniku TOS Kuřim, ale i na studium teologického konviktu v Litoměřicích, přes olomoucký kněžský seminář až po studium Kanonického práva na Papežské lateránské univerzitě, kde získal licenciát Kanonického práva. Zmínil také období jáhenské služby ve Znojmě a období v Křižanově, kde působil jako farní vikář. Otec Karel přiblížil posluchačům postavení církevních soudů, jejich působení a pravomoci a padlo také několik otázek a odpovědí např. na církevní rozvody. Příjemným pohlazením po duši byla recitace několika básní ze sbírky „Nevidívaný pohled“, jejímž autorem je právě otec Karel.

2019-10-11 Diskuzní klubové odpoledne

2019-10-11 Diskuzní klubové odpoledne - Karel Orlita

2019-10-11 Diskuzní klubové odpoledne - Karel Orlita

 
2019-10-11 Diskuzní klubové odpoledne - Karel Orlita

2019-10-11 Diskuzní klubové odpoledne - Karel Orlita

 
2019-10-11 Diskuzní klubové odpoledne - Karel Orlita

2019-10-11 Diskuzní klubové odpoledne - Karel Orlita

 
2019-10-11 Diskuzní klubové odpoledne - Karel Orlita

2019-10-11 Diskuzní klubové odpoledne - Karel Orlita

 
2019-10-11 Diskuzní klubové odpoledne - Karel Orlita

2019-10-11 Diskuzní klubové odpoledne - Karel Orlita

 
2019-10-11 Diskuzní klubové odpoledne - Karel Orlita

2019-10-11 Diskuzní klubové odpoledne - Karel Orlita

 
2019-10-11 Diskuzní klubové odpoledne - Karel Orlita

2019-10-11 Diskuzní klubové odpoledne - Karel Orlita

 
2019-10-11 Diskuzní klubové odpoledne - Karel Orlita

2019-10-11 Diskuzní klubové odpoledne - Karel Orlita

 
2019-10-11 Diskuzní klubové odpoledne - Karel Orlita

2019-10-11 Diskuzní klubové odpoledne - Karel Orlita

 
 
Vytvořeno 20.1.2022 10:13:04 | přečteno 70x | pavel.soba
Štítky: diskuzní odpoledne
 
load