Statistické údaje

Číslo jednací: 106 – 5/2023
Žádost doručena dne:
3. 3. 2023
Informace poskytnuta dne: 16. 3. 2023


Záznam o poskytnutí informace:

K bodům Vaší žádosti uvádím:

  • Počet strážníků zařazených do MPB v roce 2022:  458

  • Průměrný plat strážníka v roce 2022:  34 283 Kč 

  • Počet přestupků řešených MPB za rok 2022:  81 754

  • Počet dopravních přestupků řešených MPB za rok 2022:  75 969

  • Počet použití TPZOV za rok 2022:  1 536

  • Počet rozhodnutí o odstranění vozidla (odtah) za rok 2022:  1 650

  • Počet řešených přestupků, které souvisely s nesprávným zastavením či stáním:  45 177

  • Úhrnná výše pokut uložených za přestupky zmíněné na řádku výše:  10 102 400 Kč

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: https://www.mpb.cz/cs/o-nas/poskytovane-informace/slozka-poskytovane-informace-2023/.


Vytvořeno 17.3.2023 7:26:04 | přečteno 5x | monika.vegerbauerova
load