Rušení nočního klidu

Číslo jednací: 106 – 2/2023
Žádost doručena dne:
10. 1. 2023
Informace poskytnuta dne: 20. 1. 2023


Záznam o poskytnutí informace:

V období od 1. 1. 2022 do 9. 1. 2023 MPB eviduje k adrese Žebětínská 80 v Brně jediné oznámení protiprávního jednání, a to ze dne 31. 7. 2022 v 23:11 hod., kdy bylo MPB oznámeno rušení nočního klidu z bytu v 1. patře hudbou a křikem. Hlídka MPB se v 23:34 hod. dostavila na místo, kde kontaktovala oznamovatele i obyvatele bytu, z něhož mělo docházet k rušení nočního klidu. Po dobu přítomnosti hlídky MPB nebyla zaznamenána hlasitá hudba, ani křik, a bylo konstatováno, že na místě k žádnému protiprávnímu jednání nedochází.

MPB není oprávněna sdělit Vám jakékoliv identifikační údaje osob ztotožněných hlídkou MPB na místě samém, a to s ohledem na ustanovení § 24a odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého MPB poskytuje zpracované osobní údaje potřebné k plnění svých úkolů na vyžádání jen policii, orgánům obce a dalším orgánům veřejné moci, je-li to nutné k plnění jejich úkolů.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: https://www.mpb.cz/cs/o-nas/poskytovane-informace/slozka-poskytovane-informace-2023/.


Vytvořeno 24.1.2023 7:11:53 | přečteno 5x | monika.vegerbauerova
load