Dopravní přestupky

Číslo jednací: 106 – 6/2023
Žádost doručena dne:
4. 3. 2023
Informace poskytnuta dne: 16. 3. 2023


Záznam o poskytnutí informace:

Vzhledem k technickým možnostem informačního systému MPB, který odpovídá požadavkům kladeným na statistické zpracování údajů MPB pro Ministerstvo vnitra ČR v souladu s ustanovením § 2 písm. i) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, se údaje o elektrokoloběžkách nerozlišují.

Z výše uvedeného důvodu jsou Vám informace poskytnuty v následující podobě:

  • Kolik přestupků v dopravě v roce 2022 řešila MPB:  75 969

  • Kolik přestupků z předchozího bodu v roce 2022 spáchali cyklisté:  502

  • Kolik přestupků z předchozího bodu v roce 2022 spáchali cyklisté jízdou po chodníku:  267

  • Jaká byla celková suma udělených pokut MPB v roce 2022 cyklistům za jízdu po chodníku: 30 500 Kč

  • Kolik případů v roce 2022 bylo zaznamenáno MPB v souvislosti s neoprávněným zaparkováním elektrických koloběžek na místech, která k tomu nejsou určená:  48

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB:
https://www.mpb.cz/cs/o-nas/poskytovane-informace/slozka-poskytovane-informace-2023/.

Vytvořeno 17.3.2023 7:30:03 | přečteno 13x | monika.vegerbauerova
load