Záznam o události

Číslo jednací: 106 – 16/2022
Žádost doručena dne: 8. 9. 2022
Informace poskytnuta dne: 14. 9. 2022


Záznam o poskytnutí informace:

Obecní a městské policie, jejichž činnost vyplývá ze zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, nejsou při výkonu své činnosti správními orgány s povinností vést správní spisy, s výjimkou ukládání pokut v příkazním řízení na místě, kdy jediným dokladem je pokutový blok s osobními údaji přestupce. MPB v rámci svého informačního systému vede ke konkrétní události pouze elektronický záznam nacionálií a popis zjištěného jednání.

K události evidované pod č. j. MP-04750/10S-22 Vám mohu sdělit pouze to, že hlídka MPB se dostavila dne 17. 2. 2022 cca v 20:29 hod. do nákupního centra Královo Pole (dále jen „NC“) na ulici Cimburkova 4 v Brně k prověření telefonického oznámení, podle kterého řidiči taxi utekli v NC dva zákazníci bez placení. Na místě samém hlídka MPB vyslechla jak řidiče taxi, tak i dotčené zákazníky. Řidič taxi uvedl, že po příjezdu k NC byl zákazníky požádán o setrvání na místě, než si vyřídí záležitosti uvnitř. Po delší době, kdy se zákazníci nevraceli, se je řidič taxi vydal hledat do NC. Mezitím se dotčení zákazníci vrátili k vozidlu taxi, kde čekali na řidiče. Na základě výpovědí byla věc objasněna a bylo konstatováno, že k žádnému protiprávnímu jednání nedošlo.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: https://www.mpb.cz/cs/o-nas/poskytovane-informace/slozka-poskytovane-informace-2022/.


Vytvořeno 20.9.2022 10:40:03 | přečteno 46x | monika.vegerbauerova
load