Záznam o události

Číslo jednací: 106 – 17/2022
Žádost doručena dne:
14. 9. 2022
Informace poskytnuta dne: 14. 9. 2022


Záznam o poskytnutí informace:

Dne 13. 9. 2022 cca v 18:50 hod. MPB přijala telefonické oznámení, podle něhož dochází na ulici Osová v Brně poblíž zastávky MHD u prodejny Albert k fyzickému napadání ženy mužem. Hlídka MPB se dostavila na místo samé k prověření oznámení, přičemž bylo zjištěno, že se jedná o muže a ženu (žadatelku o informace) žijící ve společné domácnosti, mezi nimiž došlo k hádce kvůli nevěře. Mezi dotčenými účastníky události nedošlo k žádnému poranění a žena na muže nechtěla podat žádné oznámení.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: https://www.mpb.cz/cs/o-nas/poskytovane-informace/slozka-poskytovane-informace-2022/.


Vytvořeno 20.9.2022 10:43:43 | přečteno 30x | monika.vegerbauerova
load