Vyřízení oznámení

Číslo jednací: 106 – 18/2022
Žádost doručena dne:
15. 9. 2022
Informace poskytnuta dne: 26. 9. 2022


Záznam o poskytnutí informace:

Dne 15. 9. 2022 od 8:00 do 23:30 hod. přijala MPB celkem 2 telefonická oznámení týkající se porušení ustanovení § 27 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb. na ulici Kounicova v Brně. První z těchto oznámení upozorňující na stání několika vozidel v jízdním pruhu pro cyklisty bylo přijato v 20:07 hod. a druhé z těchto oznámení totožného obsahu v 22:01 hod. Obě oznámení byla MPB bez zbytečného odkladu prověřena na místě samém, v obou případech však s negativním výsledkem, žádná vozidla se v jízdní pruhu vyhrazeném pro cyklisty nenacházela. V rámci vlastní kontrolní činnosti MPB nebylo na daném místě a v uvedenou dobu zjištěno porušení výše uvedeného ustanovení zákona č. 361/2000 Sb.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: https://www.mpb.cz/cs/o-nas/poskytovane-informace/slozka-poskytovane-informace-2022/.


Vytvořeno 26.9.2022 11:34:50 | přečteno 66x | monika.vegerbauerova
load