Vjezd do centra

Číslo jednací: 106 – 21/2022
Žádost doručena dne:
26. 10. 2022
Informace poskytnuta dne: 1. 11. 2022


Záznam o poskytnutí informace:

Monitorovací kamerový systém sloužící ke kontrole vjezdu vozidel do historického centra Brna je ve vlastnictví Odboru dopravy Magistrátu města Brna, který je rovněž jeho provozovatelem. Tyto kamery jsou součástí Systému organizace a bezpečnosti dopravy (dále jen „SOBD“), nikoli Městského kamerového dohledového systému, u jehož záznamů je MPB správcem osobních údajů. K projednání přestupků zjištěných prostřednictvím SOBD je příslušný Odbor dopravněsprávních činností Magistrátu města Brna.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: https://www.mpb.cz/cs/o-nas/poskytovane-informace/slozka-poskytovane-informace-2022/.


Vytvořeno 4.11.2022 7:39:32 | přečteno 81x | monika.vegerbauerova
load