Prezentace činnosti MPB

Číslo jednací: 106 – 15/2022
Žádost doručena dne:
5. 9. 2022
Informace poskytnuta dne: 14. 9. 2022

Záznam o poskytnutí informace:

MPB, na rozdíl od Policie ČR, nemusí být apolitická, byť žádné politické straně podporu nevyjadřuje. MPB se účastní různých akcí na základě žádosti organizujícího subjektu. Účast MPB však není automatická. Je třeba zejména vyhodnotit, zda MPB disponuje dostatečnými personálními kapacitami, neboť např. pořádková opatření při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku budou mít vždy přednost. Pokud dojde k účasti MPB na nějaké akci pro veřejnost, MPB zde vždy prezentuje jen sebe a svoji činnost, nikoli organizátora dané akce.

 

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: https://www.mpb.cz/cs/o-nas/poskytovane-informace/slozka-poskytovane-informace-2022/.


Vytvořeno 20.9.2022 10:35:06 | přečteno 72x | monika.vegerbauerova
load