Přestupky

Číslo jednací: 106 – 8/2022
Žádost doručena dne:
21. 3. 2022
Informace poskytnuta dne: 1. 4. 2022


Záznam o poskytnutí informace:

V informačním systému MPB jsou jednotlivé události evidovány podle konkrétních adres, parcelní čísla nejsou evidována a nelze podle nich ani nastavit filtraci událostí. Stejně tak nejsou k událostem přiřazovány souřadnice místa spáchání přestupku. Pro poskytnutí informace na základě Vaší žádosti tak byla stěžejní adresa Veveří 70, Brno – přehled přestupků zde spáchaných v období od 1. 1. 2021 do 21. 3. 2022 naleznete v ikona souborupříloze.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: https://www.mpb.cz/cs/o-nas/poskytovane-informace/slozka-poskytovane-informace-2022/.


Vytvořeno 7.4.2022 7:01:05 | přečteno 76x | monika.vegerbauerova
load