Přestupky vozidel

Číslo jednací: 106 – 6/2022
Žádost doručena dne:
2. 3. 2022
Informace poskytnuta dne: 9. 3. 2022


Záznam o poskytnutí informace:

Přestupky vztahující se k vozidlům s Vámi uvedenými RZ, konkrétně ze dne 28. 1. a 30. 1. 2022, byly zjištěny v rámci vlastní kontrolní činnosti MPB. V případě, že by byl přestupek řešen na základě oznámení, není MPB oprávněna sdělit Vám jakékoliv identifikační údaje oznamovatele. S ohledem na ustanovení § 24a odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého MPB poskytuje zpracované osobní údaje potřebné k plnění svých úkolů na vyžádání jen policii, orgánům obce a dalším orgánům veřejné moci, je-li to nutné k plnění jejich úkolů.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: https://www.mpb.cz/cs/o-nas/poskytovane-informace/slozka-poskytovane-informace-2022/.


Vytvořeno 15.3.2022 7:22:56 | přečteno 64x | monika.vegerbauerova
load