Porušení OZV

Číslo jednací: 106 – 14/2022
Žádost doručena dne:
2. 8. 2022
Informace poskytnuta dne: 11. 8. 2022


Záznam o poskytnutí informace:

MPB v souladu s ustanovením § 24a odst. 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, uchovává v elektronickém informačním systému zpracované osobní údaje, včetně údajů o zjištěných protiprávních jednáních, po dobu 3 let. Záznamy starší 3 let jsou z elektronického informačního systému automaticky vymazávány, a proto Vám nemohou být poskytnuty statistické údaje od roku 2016, tak jak požadujete, ale pouze konkrétně od 5. 8. 2019 do 5. 8. 2022 (podklady zpracovány ke dni 5. 8. 2022).

Revíry MPB vykonávají svoji působnost na ohraničené části území statutárního města Brna (zpravidla zahrnující území více městských částí) a jejich názvy tak nekorespondují s názvy jednotlivých městských částí. Území městských částí Židenice a Líšeň jsou součástí revíru Východ.

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství aktuálně upravuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2017, která zrušila obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna č. 21/2009.

Na základě výše uvedených informací upřesňujících Vaši žádost Vám poskytuji statistiku porušení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství, která byla vyřešena příkazem na místě uložením pokuty, a to na území revíru Východ za uvedené období:

2019*

2020

2021

2022**

počet pokut

19

29

9

12

souhrnná výše pokut v Kč

4 600

8 800

2 600

2 800

*5.8.2019 – 31.12.2019
**1.1.2022 – 5.8.2022

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: https://www.mpb.cz/cs/o-nas/poskytovane-informace/slozka-poskytovane-informace-2022/.
Vytvořeno 12.8.2022 10:45:21 | přečteno 26x | monika.vegerbauerova
load