Počet přestupků

Číslo jednací: 106 – 3/2022, 106 – 4/2022
Žádost doručena dne: 31. 1. 2022
Informace poskytnuta dne: 10. 2. 2022


Záznam o poskytnutí informace:

MPB eviduje na ulici Vlhká v Brně v roce 2020 celkem 81 a v roce 2021 celkem 19 přestupků spočívajících v neoprávněném stání vozidel.

Před objektem na ulici Vlhká 14 v Brně v letech 2020 a 2021 byly řešeny dopravní přestupky odlišné od Vámi požadované kategorie.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: https://www.mpb.cz/cs/o-nas/poskytovane-informace/slozka-poskytovane-informace-2022/.


Vytvořeno 15.2.2022 6:52:46 | přečteno 87x | monika.vegerbauerova
load