Koordinační dohoda a podnět

Číslo jednací: 106 – 5/2022
Žádost doručena dne:
2. 3. 2022
Informace poskytnuta dne
: 9. 3. 2022


Záznam o poskytnutí informace:

Text koordinační dohody mezi MPB a Policií ČR naleznete v příloze.

Váš podnět týkající se dodržování povolené rychlosti vozidel projíždějících přes nám. Svobody a ulici Masarykovu v Brně byl předán příslušnému organizačnímu celku MPB. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že MPB při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku musí zohledňovat a vyhodnocovat aktuální priority na území celého statutárního města Brna, proto přímé úkolování MPB ze strany občanů není adekvátní.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: https://www.mpb.cz/cs/o-nas/poskytovane-informace/slozka-poskytovane-informace-2022/.


Vytvořeno 15.3.2022 7:21:00 | přečteno 102x | monika.vegerbauerova
load