Kamerový záznam

Číslo jednací: 106 – 7/2022
Žádost doručena dne:
14. 3. 2022
Informace poskytnuta dne: 28. 3. 2022


Záznam o poskytnutí informace:

Lhůta pro uchování záznamů z Městského kamerového dohledového systému statutárního města Brna je maximálně 30 dní. Vámi požadované záznamy tak již neexistují.

Nad rámec Vaší žádosti Vám k dané problematice pro úplnost sděluji, že MPB je oprávněna poskytovat kamerové záznamy pouze v souladu s ustanovením § 24a odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů zákona, a to na vyžádání jen policii, orgánům obce a dalším orgánům veřejné moci, je-li to nutné k plnění jejich úkolů .

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: https://www.mpb.cz/cs/o-nas/poskytovane-informace/slozka-poskytovane-informace-2022/.


Vytvořeno 30.3.2022 7:23:13 | přečteno 130x | monika.vegerbauerova
load