Evidovaný přestupek

Číslo jednací: 106 – 9/2022
Žádost doručena dne:
25. 3. 2022
Informace poskytnuta dne: 1. 4. 2022


Záznam o poskytnutí informace:

MPB eviduje Váš jeden nedořešený přestupek, a to ze dne 3. 3. 2022. Tento přestupek spočíval v porušení ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., čímž jste se dopustila přestupku podle ustanovení § 125c odst. 1 písm. k) téhož zákona. Hlídka MPB v této souvislosti rozhodla v souladu s ustanovením § 45 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb. o odstranění (odtahu) vozidla, neboť tvořilo překážku provozu na pozemní komunikaci. Uvedený přestupek je evidován pod č. j. MP-01796/06D-22 a k jeho dořešení se musíte osobně dostavit na Jednotku projednávání přestupků na ulici Křenová 4 v Brně (https://www.mpb.cz/cs/kontakty/jak-vyridit-prestupek.html).

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: https://www.mpb.cz/cs/o-nas/poskytovane-informace/slozka-poskytovane-informace-2022/.


Vytvořeno 7.4.2022 7:06:30 | přečteno 64x | monika.vegerbauerova
load