Dopravní situace

Číslo jednací: 106 – 22/2022
Žádost doručena dne:
31. 10. 2022
Informace poskytnuta dne: 14. 11. 2022


Záznam o poskytnutí informace:

Úvodem Vám sděluji, že MPB v souladu s ustanovením § 24a odst. 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, uchovává v elektronickém informačním systému MPB zpracované osobní údaje, včetně údajů ozjištěných protiprávních jednáních, po dobu 3 let.Z tohoto zákonného důvodu Vám nemohou být poskytnuty informace za požadované období let 2017/2018, neboť již neexistují; záznamy starší 3 let jsou z elektronického informačního systému MPB automaticky vymazávány.

V období od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022 MPB eviduje:

  • na ulici Pekařské v Brně celkem 1422 událostí týkajících se dopravní problematiky, z nichž 355 případů bylo vyřešeno příkazem na místě uložením pokuty (ostatní případy vyřešeny jiným zákonným způsobem); údaje se týkají celé ulice Pekařské, neboť MPB v rámci tvoření statistik nemá nastaveny filtrační skripty, podle nichž by bylo možné vyfiltrovat dané události pouze pro část ulice;

  • na Mendlově náměstí v Brně celkem 569 událostí týkajících se dopravní problematiky, z nichž  353 případů bylo vyřešeno příkazem na místě uložením pokuty (ostatní případy vyřešeny jiným zákonným způsobem).

Údaje o počtu dopravních nehod MPB neeviduje.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: https://www.mpb.cz/cs/o-nas/poskytovane-informace/slozka-poskytovane-informace-2022/.


Vytvořeno 15.11.2022 8:46:07 | přečteno 54x | monika.vegerbauerova
load