Dopravní přestupky a odtahy vozidel

Číslo jednací: 106 – 12/2022, 106 – 13/2022
Žádost doručena dne:
22. 6. 2022
Informace poskytnuta dne: 29. 6. 2022


Záznam o poskytnutí informace:

MPB v souladu s ustanovením § 24a odst. 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, uchovává v elektronickém informačním systému zpracované osobní údaje, včetně údajů o zjištěných protiprávních jednáních, po dobu 3 let. Záznamy starší 3 let jsou z elektronického informačního systému automaticky vymazávány.

Vzhledem k tomu, že informace o dopravních přestupcích za roky 2018 a 2019 a informace o odtazích vozidel za rok 2019 byly již v minulosti poskytnuty, mohou Vám být i vzhledem k výše uvedené skutečnosti poskytnuty údaje za celé tyto roky, a to v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 InfZ formou odkazů na již zveřejněné informace.

Dopravní přestupky 2018:
https://www.mpb.cz/redakce/index.php?clanek=299213&slozka=291406&xsekce=299125&lanG=cs&entry=30& (soubor 2_2018)

Dopravní přestupky 2019:
https://www.mpb.cz/redakce/index.php?clanek=299176&lanG=cs&slozka=291406&xsekce=299125&entry=10& (žadatelem jste byl přímo Vy)

Odtahy vozidel 2019:
https://www.mpb.cz/redakce/index.php?clanek=299180&lanG=cs&slozka=291406&xsekce=299125&entry=20& (žadatelem jste byl přímo Vy)

Soupis dopravních přestupků řešených MPB v letech 2020 a 2021 a odtahů vozidel, o nichž bylo rozhodnuto MPB v letech 2020 a 2021, naleznete v ikona souborupřílohách. Údaje o odtazích vozidel za rok 2018 již nejsou k dispozici.

Ustanovení § 2 odst. 1 InfZ stanovuje povinnost poskytovat pouze informace vztahující se k působnosti povinného subjektu, tedy MPB, nikoli k jiným subjektům. Odtahy vozidel při blokovém čištění jsou v souladu s ustanovením § 19b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, realizovány na základě rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu. Samotná realizace odtahu je zajišťována společností Brněnské komunikace, a. s. Vzhledem k tomu, že nejde o působnost MPB, žádost v této části v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) InfZ odkládáme.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: https://www.mpb.cz/cs/o-nas/poskytovane-informace/slozka-poskytovane-informace-2022/.


Vytvořeno 7.7.2022 6:55:02 | přečteno 639x | monika.vegerbauerova
load