Vyřízení oznámení

Číslo jednací: 106 – 18/2021
Žádost doručena dne: 9. 11. 2021
Informace poskytnuta dne: 22. 11. 2021


Záznam o poskytnutí informace:

MPB v souladu s ustanovením § 24a odst. 2 zákona č. 553/1991, o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zpracované osobní údaje na vyžádání jen policii, orgánům obce a dalším orgánům veřejné moci, je-li to nutné k plnění jejich úkolů. Z tohoto důvodu Vám mohou být o požadovaných výjezdech MPB na ulici Šimáčkova 302/126 a 303/124 v Brně poskytnuty pouze informace obecného charakteru:

Datum a čas   Popis události  
31.08.2020 v 15:50 hod.  Přijato telefonické oznámení v souvislosti s neshodami mezi oznamovatelkou a jejím sousedem. Po příjezdu hlídky MPB a během její přítomnosti byl na místě samém klid, obě strany sporu byly konfrontovány, poučeny a situace byla vyjasněna.
17.07.2021 v 02:20 hod. Přijato telefonické oznámení o rušení nočního klidu vytrvalým štěkotem psů souseda oznamovatele. Po příjezdu hlídky MPB na místo samé byl kontaktován oznamovatel, který popsal situaci a vztahy se sousedem. V době, kdy byla hlídka MPB na místě nebyl zjištěn štěkot psů.
26.10.2021 v 02:59 hod.
Přijato telefonické oznámení o rušení nočního klidu opakovaným štěkotem psů souseda oznamovatele. Po příjezdu hlídky MPB na místo samé byl kontaktován oznamovatel, který znovu popsal celou situaci, štěkot psů byl na místě slyšitelný, vlastníka psů se v danou chvíli nepodařilo kontaktovat. Téhož dne v cca v 18:30 hod. hlídka MPB na místě samém s vlastníkem psů probrala celou událost, vlastníka poučila a vyzvala ho k řešení pro zachování dobrých sousedských vztahů.
26.10.2021 v 20:59 hod. a 23:24 hod.
Kontroly MPB zaměřené na neustálé štěkání psů, v obou případech s výsledkem negativním, štěkot psů nezjištěn.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: https://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2021/.


Vytvořeno 10.1.2022 13:34:41 | přečteno 73x | monika.vegerbauerova
load