Vyřízení oznámení

Číslo jednací: 106 – 20/2021
Žádost doručena dne:
21. 11. 2021
Informace poskytnuta dne: 2. 12. 2021


Záznam o poskytnutí informace:

Vaše oznámení ze dne 21. 11. 2021 týkající se parkování vozidel na ulici Voříškova 12 v Brně, v místech zakázaného stání, byla hlídkou MPB prověřena na místě samém a 2 vozidla parkující v zákazu stání byla řešena tzv. „parkovačkami“ neboli upozorněním o podezření ze spáchání přestupku, kdy jsou současně podezřelí vyzváni k dostavení se k projednání přestupku u MPB. V obou případech se podezřelí ze spáchání přestupku dostavili, přestupky byly projednány a vyřešeny příkazem na místě uložením pokuty.

Závěrem Vás upozorňuji, že tísňová linka 156 slouží k oznámení událostí v případech, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek. Žádost o poskytnutí informace do žádné z uvedených kategorií rozhodně nespadá. Voláním na tísňovou linku za jiným účelem, než pro který je určena, se volající dopouští přestupku podle ustanovení § 119 odst. 1 písm.) e zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, přičemž za toto jednání mu může být uložena pokuta do výše 200 000 Kč.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: https://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2021/.


Vytvořeno 10.1.2022 13:56:48 | přečteno 51x | monika.vegerbauerova
load