Oznámené události

Číslo jednací: 106 – 19/2021
Žádost doručena dne:
19. 11. 2021
Informace poskytnuta dne: 2. 12. 2021


Záznam o poskytnutí informace:

V souladu s ustanovením § 24a odst. 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, MBP na základě Vašich oznámení (příp. i dalších osob) eviduje v období od 30. 11. 2018 do 30. 11. 2021 k adrese Marie Steyskalové 36 v Brně následující události:

Datum a čas   Popis události  
19.06.2019 v 07:45 hod. Telefonicky oznámeno parkování nákladního vozidla na chodníku, které mělo na místě bez povolení skládat kontejner na stavební suť. Prověřeno hlídkou MPB na místě samém s negativním výsledkem – vozidlo, ani kontejner se na chodníku nenacházely.
25.06.2019 v 09:53  hod. Telefonicky oznámeno parkování dodávky na chodníku. Prověřeno hlídkou MPB na místě samém s negativním výsledkem – dodávka se na chodníku nenacházela.
25.06.2019 v 10:34 hod. Telefonicky oznámeno umístění velkokapacitního kontejneru na chodníku. Hlídka MPB na místě samém kontaktovala osobu odpovědnou za přivezený, ale dosud nesložený kontejner. Přestupkové jednání nezjištěno.
05.08.2019 v 14:23 hod. Telefonicky oznámeno parkování vozidla na chodníku. Prověřeno hlídkou MPB na místě samém s negativním výsledkem – vozidlo se na chodníku nenacházelo.
20.11.2019 v 13:13 hod. Telefonicky oznámeno parkování nákladního vozidla na chodníku, čímž mělo bránit jeho průchodnosti, a současně toto vozidlo poškozovalo zeď domu oznamovatele. Hlídka MPB na místě samém zjistila, že vozidlo stálo na vozovce, místo bylo řádně označeno dopravním značením a průchodnost chodníku byla zachována. Na místě probíhaly stavební práce s povolením ÚMČ. Hlídka MPB nedokázala určit, zda došlo k poškození zdi domu, proto byl oznamovatel poučen o možnostech řešení této záležitosti.
19.11.2021 v 10:47 hod. Telefonicky oznámeno parkování cizího vozidla ve vjezdu do garáže z ulice Slezská. Hlídka MPB na místě samém zjistila, že garáž byla volně přístupná a žádné vozidlo jejímu užití nebránilo.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: https://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2021/.Vytvořeno 10.1.2022 13:52:59 | přečteno 68x | monika.vegerbauerova
load