Ochranné prostředky dýchacích cest

Číslo jednací: 106 – 22/2021
Žádost doručena dne:
21. 12. 2021
Informace poskytnuta dne: 5. 1. 2022


Záznam o poskytnutí informace:

Povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest v prostředcích veřejné dopravy je aktuálně stanovena mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 10. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 10. 11. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-62/MIN/KAN a mimořádného opatření ze dne 13. 12. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-63/MIN/KAN. V případě splnění všech zákonných podmínek lze porušení uvedeného mimořádného opatření postihovat jako přestupek podle ustanovení § 92n odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nelze přesně sumarizovat počet kontrol MPB zaměřených na používání ochranných prostředků dýchacích cest v souladu s výše uvedeným mimořádným nařízením Ministerstva zdravotnictví, neboť jsou každodenní součástí činnosti strážníků MPB v rámci zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Další části Vaší žádosti nespadají do působnosti MPB, a proto by Vám měly být zodpovězeny konkrétními subjekty, jimž jste svoji žádost rovněž adresoval.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutí informace zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách MPB: https://www.mpb.cz/poskytovane-informace-2021/.


Vytvořeno 10.1.2022 14:02:25 | přečteno 58x | monika.vegerbauerova
load