Poděkování

Vážení občané,

jednotliví strážníci, celé jednotky a odbory městské policie i její vedení směřují veškeré své úsilí k tomu, aby se Brňané a návštěvníci moravské metropole cítili ve městě bezpečně a aby tento pocit co nejlépe korespondoval se skutečností.

Jsme proto šťastní a hrdí, když veřejnost ocení dobře odvedenou práci. Dostáváme celou řadu děkovných dopisů, které jsou pro nás na jednu stranu potěšující, na druhou stranu velmi zavazující. Jsme si vědomi, že laťku bezpečí ve městě Brně je přípustné pouze zvyšovat a uděláme vše pro to, abychom touto cestou šli ku prospěchu všech slušných a poctivých lidí ve městě.

Dovolte, abychom na tomto místě příležitostně zveřejňovali výběr z Vašich děkovných dopisů. Jsme Vaše policie.



load