Měření rychlosti

Měření rychlosti vozidel je činností, která nezastupitelným způsobem přispívá ke zklidnění dynamické dopravy a především k nastolení právního stavu v této oblasti. Měření rychlosti je možné posuzovat i z preventivního a psychologického hlediska.


Městská policie Brno se podílí na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na radar.jpg, obrázek se otevře v novém okněpozemních komunikacích, jehož součástí je měření rychlosti vozidel, s cílem zvýšit u obyvatel a návštěvníků jihomoravské metropole pocit bezpečí eliminací řidičů, kteří rychlou jízdou ohrožují chodce i další účastníky silničního provozu.
Dle provedených analýz je častou příčinou dopravních nehod především nepozornost řidičů, nepřizpůsobení jízdy stavu a povaze vozovky, nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly a rychlá jízda. Snižování rychlosti prostřednictvím dopravního značení je účinné pouze částečně, a to především v souvislosti s určitou nekázní řidičů, kteří nerespektují dopravní značky jako takové. Následky dopravních nehod, které jsou zapříčiněny překračováním nejvyšší dovolené rychlosti a následným nezvládnutím vozidla, jsou vždy velice vážné.

Městská policie Brno používá radarové měřiče rychlosti Ramer 10C, které vyrábí firma RAMET Kunovice, a dále laserové měřiče rychlosti americké výroby TruCAM. Radarové měřiče Ramer 10C patří svými technickými parametry (včetně ochrany dat) dlouhodobě mezi špičkové výrobky v tomto oboru. Svojí technickou úrovní naplňují veškerá legislativní kritéria. Zajišťují měření a dokumentaci překročení nejvyšší dovolené rychlosti projíždějících vozidel, jak na příjezdu k měřícímu zařízení, mereni_rychlosti_2.jpg, obrázek se otevře v novém oknětak na odjezdu od něj a to na základě Dopplerova principu. Nastavení všech potřebných parametrů pro obsluhu je prováděno na obrazovce s dotekovým ovládáním, která slouží zároveň jako kontrolní monitor. Při překročení nastavené mezní rychlosti projíždějícím vozidlem je automaticky pořízena digitální obrazová dokumentace. Výsledná digitální fotografie je uložena v zařízení a obsahuje zobrazení měřeného vozidla, směr jízdy, naměřenou rychlost, datum a čas měření. Bezprostředně po změření vozidla se na obrazovce zařízení objeví snímek z měření. Ten lze použít k dokladování přestupku a ke kontrole kvality pořízené dokumentace. Pro další zpracování lze obrázky z radaru přenést prostřednictvím paměťového média nebo po počítačové síti na kancelářský počítač. V něm pak lze pomocí archivačního programu provádět zpracování a dlouhodobou archivaci všech získaných údajů.


Jednotlivá místa, kde by byla prováděna radarová kontrola dodržování rychlosti, jsou určována ze statisticky vyhodnocených údajů nehodovosti, které vyplývají z poznatků Policie České republiky, ale i z podnětů občanů, starostů jednotlivých městských částí a strážníků Městské policie Brno.

ikona souboru ikona souboruUrčená místa pro měření Městskou policií Brno

Místo Důvod měření Doba měření
Adamovská - od začátku obce po konec obce  Přechody, zastávky MHD, víceúčelové hřiště denní doba
Banskobystrická - od ulice Žitná po ulici Vážného Přechody, zastávky MHD celodenně
Bělohorská - od ulice Jedovnická po ulici Líšeňská Přechody, zastávky MHD, zvýšený pohyb chodců celodenně
Blanenská - od ulice Zámezí po ulici Tumaňanova Přechody, ZŠ, MŠ denní doba
Bohunická - od ulice Pražákova po ulici Lány  Přechody, zvýšený pohyb chodců, zastávky MHD celodenně
Branka - od ulice Záhumní po  ulici Závist Přechody, zastávky MHD, denní doba
Březinova - od ulice Wurmova po ulici Králova Přechody, MŠ denní doba
Cacovická - od ulice Zlatníky po ulici Valchařská Přechody, cyklotrasa denní doba
Černohorská - od ulice Lysická po ulici Příjezdová Přechody, zastávky MHD, denní doba
Černovická  - od ulice Hněvkovského po ulici Lomená Přechod, zvýšený pohyb chodců a cyklisků, křížení cyklostezky, ZŠ celodenně
Dlouhá  - od ulice Čeňka Růžičky po ulici Havelkova Přechody, zvýšený pohyb chodců, příchod od MHD celodenně
Drdy - od ulice Hostislavova po ulici Ostrovačická Obytná zóna, přechody, zvýšený pohyb chodců (dětí), MŠ denní doba
Drdy - od ulice Otevřená po ulici Chrpová Přechody, MŠ, ZŠ, zvýšený pohyb chodců (dětí) denní doba
Dusíkova - od začátku obce po ulici Okružní Přechody, zastávky MHD, zvýšený pohyb chodců celodenně
Fryčajova - od ulice Výpustky po ulici Obřanská Přechody, zastávky MHD, křížení cyklostezky, pohyb chodců a cyklistů celodenně
Hapalova - od Palackého náměstí po ulici Kronova Přechody, zastávky MHD, SOŠ denní doba
Hatě - od ulice Pod Ostrou po ulici Zatloukalova denní doba Po-Pá
Havránkova - od ulice Vomáčkova po ulici Chleborádova Přechody, zastávky MHD, blízkost cyklotrasy - zvýšený pohyb prodloužená denní doba
Hlavní - od ulice Štursova po ulici Branka Přechody, zastávky MHD, zvýšený pohyb cyklistů prodloužená denní doba
Hlinky  - od ulice Vinařská po ulici Hroznová Přechody, zvýšený pohyb chodců, blízkost cyklotrasy, VŠ celodenně
Hněvkovského - od ulice Kšírova po ulici Sokolova Přechody, zastávky MHD, bruslaři (in-line centrum), Obchodní střediska, MŠ celodenně
Holzova  - od ulice Drčkova po ulici Kučerova Přechod, stížnosti občanů, ZŠ, klidové bydlení prodloužená denní doba
Horova - od ulice Královopolská po Burianovo náměstí Přechody, zastávky MHD,  celodenně
Hrázní - od ulice Rekreační, po rstauraci U Šuláka Zvýšený pohyb chodců a cyklistů, rekreační oblast denní doba
Hroznová - od ulice Květná po ulici Hlinky Přechody, ZŠ denní doba
Hudcova - od ulice Jabloňová po ulici Matalova Přechody, zvýšený pohyb chodců, ZŠ denní doba
Husova - od Šilingrova náměstí po ulici Údolní Přechody, ZŠ, zvýšený pohyb turistů celodenně
Chaloupky - od ulice Ulrychova po ulici Kristenova Obytná zóna, zvýšený pohyb chodců denní doba Po-Pá
Charbulova  - od ulice Havraní po ulici Hladíkova Přechody, zvýšený pohyb chodců a cyklisků, SiŠ  celodenně
Chodská  - od ulice Dobrovského po ulici Domažlická Přechody, zvýšený pohyb chodců a cyklistů, VŠ celodenně
Jana Babáka - od ulice Tábor po ulici Dobrovského Přechody, zvýšený pohyb chodců, koupaliště, ZŠ prodloužená denní doba
Jedovnická - od ulice Novolíšeňská po ulici Žarošická Přechody, zastávky MHD,  denní doba
Jemelkova - od ulice Jihlavská po ulici Bosonožská Přechody, zastávky MHD, ZŠ, Aquapark, obchodní centrum denní doba
Jihlavská - od ulice Vídeňská po ulici Jemelkova Přechody, zastávky MHD, Ústřední hřbitov, Fakultní nemocnice Brno celodenně
Joštova - od ulice Husova po Moravské náměstí Pěší zóna, mimořádný pohyb chodců, zastávky MHD  celodenně
Jugoslávská - od ulice Provazníkova po ulici Merhautova Přechody, park, zvýšený pohyb chodců, ZŠ prodloužená denní doba
Kamenice - od ulice Jihlavská po ulici Netroufalky Přechody, zastávky MHD, KAMPUS prodloužená denní doba
Klimešova - od ulice U Zvoničky po ulici U Mostku Nebezpečný úsek denní doba Po-Pá
Kohoutovická - od ulice Hostislavova  po ulici Pod Kopcem Přechody, zastávky MHD, ZUŠ prodloužená denní doba
Kounicova - od Moravského náměstí po ulici Šumavská Zemská knihovna, zvýšený pohyb chodců, VŠ koleje celodenně
Kristenova - od ulice Branka po ulici Chaloupky Přechody, gymnázium, kostel denní doba Po-Pá
Křenová  - od ulice Čechyňská po ulici Masná Zastávky MHD, zvýšený pohyb chodců a cyklistů večer, noc
Křižíkova - od ulice Kociánka po ulici Třískalova Přechody, zastávky MHD, zvýšený pohyb chodců, koupaliště, Kociánka celodenně
Kšírova - od ulice Jeníčkova po ulici Sokolova Přechody, zastávky MHD, křížení a blízkost cyklostezky celodenně
Kytnerova - od ulice Ječná po ulici Rýsova Přechody, zastávky MHD denní doba
Labská - od ulice Dunajská po ulici Vltavská Přechody, zastávky MHD, ZŠ, MŠ denní doba Po-Pá
Lány  - od ulice Bohuňova po ulici Bohunická  Přechody, zvýšený pohyb cyklistů, zastávky MHD, stížnosti občanů celodenně
Libušina třída - od ulice Jírovcova po ulici Šárka  Přechody, zastávky MHD, konečná MHD, ZŠ, Aquapark, obchodní centrum celodenně
Lidická  - od ulice Koliště po ulici Kotlářská Přechody, zvýšený pohyb chodců, divadlo, park celodenně
Lipová - od ulice Hlinky po Vaňkovo náměstí Přechody, zvýšený pohyb chodců a cyklistů, VŠ celodenně
Líšeňská - od ulice Křtinská po ulici Viniční Přechody, konečná MHD, zvýšený pohyb chodců celodenně
Marie Majerové - od ul. Soběšická po ulici Studená Frekventovaný přechod, zvýšený pohyb chodců, MŠ denní doba
Markéty Kuncové - od ulice Světlá po ulici Skopalíkova Zvýšený pohyb chodců, zahrádkářská oblast denní doba
Maříkova - od ulice Jandáskova po ulici Řečkovická Přechody, zastávky MHD,  celodenně
Masarykova - od náměstí Svobody po ulici Nádražní Pěší zóna, mimořádný pohyb chodců, zastávky MHD  celodenně
Merhautova - od ulice Hořejší po ulici Černopolní Přechody, zastávky MHD, zvýšený pohyb chodců prodloužená denní doba
Minská - od ulice Mučednická po Burianovo náměstí Přechody, zastávky MHD,  celodenně
Moravanská - od ulice Vídeňská po konec obce Příjezd do MČ, přechody, zastávky MHD prodloužená denní doba
Moravanská - od ulice Vídeňská po ulici Modřickou Příjezd do MČ, přechody, zastávky MHD prodloužená denní doba
Moravské náměstí Přechody, zastávky MHD, zvýšený pohyb chodců celodenně
Mučednická - od ulice Minská po ulici Králova Přechody, zastávky MHD, ZUŠ, VŠ koleje celodenně
Nadační - od ulice Hrázka po ulici V Újezdech Přechody, zastávky MHD, denní doba Po-Pá
Nálepkova - od uliceVeslařská po Tyršovo návrší Přechody, zvýšený pohyb chodců a cyklistů, ZŠ, MŠ denní doba
náměstí Svobody Pěší zóna, mimořádný pohyb chodců, MHD celodenně
Nové Sady  - od ulice Soukenická po ulici Křídlovická Přechody, zastávky MHD,  zvýšený pohyb chodců a cyklistů celodenně
Novolíšeňská - od ulice Molákova po ulici Trnkova Přechody, zvýšený pohyb chodců a cyklistů celodenně
Novoměstská - od ulice Letovická po ulici Žitná Přechody, zvýšený pohyb chodců, nákupní centrum prodloužená denní doba
Obřanská - od ulice Hamry po ulici Fryčajova Přechody, zastávky MHD, blízkost cyklostezky, pohyb chodců a cyklistů celodenně
Obvodová - od ul. Odbojářská po ulici Páteřní Přechody, zastávky MHD, zvýšený pohyb chodců a cyklistů, rekreační oblast celodenně
Odbojářská - od ulice Černého po náměstí 28. dubna Přechody, zastávky MHD, domov pro seniory, nákupní střediska celodenně
Okružní  - od ulice Haškova po ulici Brožíkova Přechody, zvýšený pohyb chodců, ZŠ prodloužená denní doba
Ondrova - od začátku obce po ulici U Zoologické zahrady Přechody, zastávky MHD, MŠ prodloužená denní doba
Optátova - od ulice Březová po ulici Veslařská Přechody, zvýšený pohyb chodců a cyklistů, ZŠ, MŠ denní doba Po-Pá
Ořechovská - od ulice Rozhraní po ulici Osamělá Stížnosti občanů denní doba
Osová - od ulice Labská po ulici Kosmonautů  Přechody, zastávky MHD, poliklinika denní doba
Ostrovačická - od začátku obce po ulici Otevřená Zvýšený pohyb chodců a cyklistů denní doba
Otevřená - od ulice Ostrovačická po ulici Hostislavovo Přechody, ZŠ, zvýšený pohyb chodců (dětí) denní doba
Palackého třída - od ulice Kuřimská po ulici Kartouzská Přechody, zastávky MHD,  celodenně
Petra Křivky - od ulice Plachty po ulici Oblá Přechody, zvýšený pohyb chodců a cyklistů, ZŠ celodenně
Plotní - od ulice Svatopetrská po ulici Zvonařka Přechody, zastávky MHD, dopravní uzel Zvonařka celodenně
Podruhova - od ulice Synkova po ulici Poláčkova Přechody, zvýšený pohyb chodců denní doba Po-Pá
Požární - od ulice Rolencova po ulici V Rejích Přechody, zastávky MHD, ZŠ denní doba Po-Pá
Pražská - od začátku obce (od Veselky) po ulici Jihlavská Přechody, zastávky MHD, SPŠ celodenně
Provazníkova - od ulice Dukelská po třídu Generála Píky Přechody, zastávky MHD, MŠ celodenně
Přemyslovo náměstí - od ulice Matlachova po ulici Zemanova Zvýšený pohyb chodců denní doba Po-Pá
Příjezdová - od ulice Černohorská po ulici Pokorova Přechody, zastávky BUS denní doba Po-Pá
Přístavní - od ulice Výhon po ulici Hrázní Přechody, zvýšený pohyb chodců a cyklistů, rekreační oblast denní doba
Rakovecká - od ulice Obvodová po hrad Veveří Přechody, zastávky MHD, zvýšený pohyb chodců a cyklistů prodloužená denní doba
Rašínova - od náměstí Svobody po Moravské náměstí Pěší zóna, mimořádný pohyb chodců, zastávky MHD  celodenně
Rekreační - od ulice Šikulova po ulici Ondrova Zvýšený pohyb chodců a cyklistů, rekreační oblast denní doba
Revoluční - od uliceTuřanská po ulici Špirkova Přechody, zastávky MHD celodenně
Rokytova - od ulice Kulkova po ulici Žarošická Přechody, zastávky MHD, úsek častých dopravních nehod, nákupní středisko celodenně
Rolencova - od ulice Kudrnova po ulici 1. května Zvýšený pohyb nákladních vozidel (výjezd z areálu), zastávky MHD denní doba Po-Pá
Rooseveltova  - od  Moravského náměstí po ulici Jezuitská Přechody, zastávky MHD, zvýšený pohyb chodců i v noci, divadla celodenně
Říčanská - od ulice Vejrostova po ulici Teyschlova Přechody, zastávky MHD, MŠ denní doba
Seifertova - od ulice Dusíkova po ulici Heleny Malířové Přechody, zastávky MHD, zvýšený pohyb chodců celodenně
Skopalíkova - od ulice Markéty Kuncové po ulici Kosmákova Zvýšený pohyb chodců denní doba Po-Pá
Soběšická - od ulice Cacovická po ulici Seifertova Zvýšený pohyb chodců i v nočních hodinách celodenně
Sokolova - od ulice Hněvkovského  po ulici Severní Přechody, zastávky MHD, zvýšený pohyb chodců, cyklistů a bruslařů celodenně
Štefánikova  - od ulice Kotlářská po ulici Reissigova Přechody, zastávky MHD, zvýšený pohyb chodců, noční podniky celodenně
Táborská - od ulice Nezamyslova po ulici Otakara Ševčíka Přechody, zvýšený pohyb chodců celodenně
Terezy Novákové  - od ulice Veselka po ulici Prumperk Přechody, zvýšený pohyb chodců celodenně
Tilhonova - od ulice Vlárská po ulici Slavkovská Přechody, MŠ, DDM prodloužená denní doba
Trnkova - od ulice Neklež po ulici Bratří Sapáků Přechody, zvýšený pohyb chodců, přestupní uzel MHD celodenně
Troubská - od začátku obce po ulici Pražská Přechod prodloužená denní doba
tř. Kpt. Jaroše - od ulice Lužánecká po ulici Lužánecká ZŠ, zdravotnické zařízení, park denní doba
Tumaňanova - od ulice Skrejš po ulici Jandáskova Přechody, zastávky MHD, MŠ denní doba Po-Pá
Turistická - od ulice Hudcova po obratiště "u křížku" Pohyb chodců a cyklistů, oblíbená turistická trasa prodloužená denní doba
Tuřanka - od ulice Křehlíkova po ulici Kikerleho Přechody, zastávky MHD,  zvýšená dopravní zátěž, ZŠ celodenně
Tuřanská - od Ivanovického náměstí po ulici Zezulova Přechody, zastávky MHD, ZŠ, MŠ prodloužená denní doba
Tvrdého - od ulice Úvoz po Vaňkovo náměstí Přechody, zastávky MHD,  celodenně
U Viaduktu - od ulice V Rejích po ulici Růžová Příjezd do MČ, nebezpečný úsek denní doba
U Zoologické zahrady - od ulice Ondrova po ulici Bystrcká Přechody, zvýšený pohyb chodců a cyklistů, ZOO prodloužená denní doba
Útěchovská - od ulice Školní po ulici Soběslavova Přechody, zastávky MHD denní doba
Úvoz  - od ulice Jana Uhra po ulici Sladová Přechody, zastávky MHD, zvýšený pohyb chodců (i v nočních hodinách) a cyklistů celodenně
V Áleji - od ulice Zahrádky po ulici U Potoka Přechody, zastávky MHD, SOU prodloužená denní doba
Vavřinecká - od ulice Chaloupky po ulici Branka Přechody, pohyb seniorů (denní stacionář) prodloužená denní doba
Vejrostova  - od ulice Kubíčkova po ulici Ečerova Přechody, zastávky MHD, zvýšený pohyb chodců, nákupní střediska, ZŠ celodenně
Veslařská - od ulice Podveská po ulici Pisáreckou Přechody, zvýšený pohyb chodců a cyklistů celodenně
Věstonická  - od ulice Šedova po Pálavské náměstí Přechody, zvýšený pohyb chodců, ZŠ celodenně
Vídeňská  - od ulice Jihlavská po ulici Poříčí Přechody, zastávky MHD, zvýšený pohyb chodců, nákupní střediska prodloužená denní doba
Weissova - od ulice Malinová po ulici Mokrohorská Přechody, zastávky MHD, zvýšený pohyb chodců a cyklistů  denní doba
Zámecká - od ulice Davídkova po ulici Ernsta Macha Přechody, zastávky MHD denní doba Po-Pá
Zapletalova - od začátku obce (od Kobylnic) po ulici Pratecká Přechody, zastávky MHD denní doba Po-Pá
Zeiberlichova - od ulice Útěchovská po ulici Štěpánkova Přechody, zastávky MHD, ZŠ denní doba
Zelná - od ulice Ke Svratce po ulici Břeclavskou Přechody, zastávky MHD, blízkost cyklostezky, pohyb chodců a cyklistů denní doba
Zemědělská - od ulice Lesnická po ulici Černopolní Přechody, zvýšený pohyb chodců, VŠ denní doba Po-Pá
Žebětínská - od ulice U Velké ceny po ulici Myslivečkova Přechody, zastávky MHD prodloužená denní doba
Žilkova - od ulice Černohorská po ulici Terezy Novákové Přechody, zastávky MHD,  denní dobaVytvořeno 4.10.2010 13:59:46 | přečteno 4355x | ernest
load