2. Důvod a způsob založení

Poslední aktualizace: 14. 3. 2018;  Datum zveřejnění: 1. 1. 2007

Zřizovatelem Městské policie Brno je statutární město Brno. Městskou policii Brno zřizuje a zrušuje Zastupitelstvo města Brna  obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna. Městská policie Brno byla zřízena v rámci samostatné působnosti statutárního města Brna. Vyhláška města Brna č. 1/1992, kterou se  ve městě Brně zřizuje městská policie podle zákona č. 553/1991 Sb., nabyla účinnosti 1. 3. 1992.

Městská policie Brno je v souladu s § 1, odst. 1, zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů, zřízena jako orgán obce, tzn. orgán statutárního města Brna.

Městská policie Brno plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiného zákona na území statutárního města Brna.

Vytvořeno 4.10.2010 13:11:20 | přečteno 294x | ernest
load