Stručný přehled vývoje v dalších letech (1994 do současnosti)

Dokončení informačního systému v roce 1994 strážníkům i ostatním zaměstnancům městské policie velmi zefektivnilo práci s potřebnými daty.

Ve stejném roce se veřejnosti představila i strážníci Jízdní jednotky. Měli k dispozici šest koní: Mikyho, Centrbilla, Verdena, Horymíra, Šerpu a Amonet. V jejich sedlech se ve službě pravidelně střídalo devět jezdců (sedm mužů a dvě ženy).Jizdni_jednotka.jpg, obrázek se otevře v novém okně

V následujícím roce pak byla po náročné rekonstrukci zprovozněna budova ředitelství ve Štefánikově ulici, kde se kromě vyššího vedení také nachází například Městské operační středisko a různá specializovaná oddělení, zajišťující pro celou organizaci nezbytné služby. Protože se strážníci zaměřili i na preventivní působení, pořídili pro interaktivní výuku dopravní výchovy Mobilní dopravní hřiště. K jeho přepravě sloužilo vozidlo Avia vybavené elektrocentrálou, přenosnými semafory, dopravními značkami i dalšími prvky nutnými pro vytvoření simulace plnohodnotného dopravního provozu.

Nové prostory přinesl i rok 1996. Strážníci v revíru Brno-Jih se nastěhovali do zrekonstruované budovy na Dornychu 114, v revíru Brno-Pole zase do přestavěného rodinného domku v Medlánecké 29. Zcela nové prostory pak čekaly strážníky revíru Brno-Východ, když byla dokončena budova vinohradského úřadu. Uvolněné prostory v Jamborově ulici vzápětí využili strážníci Jednotky dopravní, sídlící do té doby v nevyhovujících mobilních buňkách na Lesné. Stěhování čekalo i strážníky revíru Brno-Bystrc, kteří nalezli zázemí v budově ZŠ na náměstí 28. října.

V této době již bylo na městskou policii připojeno prostřednictvím pultu centralizované ochrany okolo 70 městských objektů. Strážníci tak zajišťovali nejen pravidelné kontroly objektů, ale i nepřetržitý dohled nad odezvou elektronických systémů a v případě podezření na narušení objektu i jeho fyzickou ochranu. Tuto činnost měl nejprve na starosti nově zřízený Pohotovostní motorizovaný oddíl, později Jednotka operativního zásahu a Jednotka psovodů.

V šestadevadesátém roce došlo i ke změně telefonního čísla tísňové linky, kdy bylo dosavadní číslo 159 změněno kvůli sjednocení v rámci všech městských policií české republiky na 156.

Tento rok přinesl i jedno z nejvýznamnějších bezpečnostních opatření, na kterých se městská policie ve svých začátcích podílela. Ve čtvrtek 28. března 1996 totiž zažilo město Brno mimořádnou událost, kdy jej poctila svojí návštěvou britská královna Alžběta II., a to v doprovodu prezidenta Václava Havla i dalších významných státníků. Strážníci proto s nejvyšším nasazením po celém městě, a obzvláště na Nové radnici a jejím okolí, dohlíželi na veřejný pořádek a bezpečí osob, a to samozřejmě v těsné spolupráci s dalšími bezpečnostními složkami.

Strážníci však svoji pomoc nenabízeli pouze na území města, ale v případě živelných pohrom i ve vzdálenějších oblastech, jako například Troubky u Přerova nebo sever Moravy, postižených v roce 1997 silnými povodněmi. Krnovskému kojeneckému ústavu tenkrát strážníci dodali potraviny a balenou vodu právě ve chvíli, kdy již nedisponoval téměř žádnými vlastními zásobami. Podobných záchranných akcí se pak strážníci účastnili i v dalších letech, kdykoli tomu bylo někde v republice potřeba, například v roce 2010 na Liberecku.

17. září 1997 byla uvedena do nepřetržitého provozu speciální linka 156, určená pro komunikaci se sluchově znevýhodněnými osobami.

Od roku 1999 zahájila svoji činnost Poříční jednotka. Díky ní mohou speciálně vycvičení a vybavení strážníci provádět různé potřebné akce a kontroly na všech vodních plochách v katastru města. Poricni_jednotka.JPG, obrázek se otevře v novém okně

Od konce října 2002 převzala městská policie nově vybudovaný Útulek pro opuštěná zvířata. Zařízení s kapacitou pro 205 psů a 78 koček bylo vybaveno i veterinární ordinací a operačním sálem. V listopadu již zařízení přijalo do svojí péče prvního psa, německého ovčáka Rexe.

Široké pole působení brněnské městské policie obohatila i řada preventivních aktivit. Specializované besedy na školách, soutěže, stacionární i mobilní poradenská místa, akademie pro seniory a mnoho dalších užitečných aktivit pomáhaly lidem vyhýbat se problémům, případně snadněji nalézt cestu, jak je řešit. Za tyto aktivity obdržela Městská policie Brno několik význačných celostátních i mezinárodních cen.

V roce 2004 přesáhl poprvé počet pracovníků městské policie hranici šesti set.

V březnu roku 2011 byl funkcí ředitele pověřen JUDr. Ing. Jaroslav Přikryl, BA., který tak po devatenácti letech vystřídal Daniela Šímu.

V únoru 2014 se stal novým ředitelem městské policie JUDr. Bohumil Šimek, který v této funkci působil do konce roku 2016. Když byl poté zvolen do krajského zastupitelstva a stal se novým hejtmanem Jihomoravského kraje, bylo vedení organizace svěřeno do rukou tehdejšího prvního náměstka Bc. Luboše Oprchala. Tento v pořadí pátý muž ve vedení novodobé brněnské městské policie se stal současně prvním, kdo se do této nejvyšší pozice vypracoval od základu, tedy od řadového strážníka, působícího nejprve na revíru Brno-Pole. 

Zpět na celkový přehled historie MPB

Vytvořeno 29.8.2017 13:24:31 | přečteno 778x | ernest
load