Jak vyřídit přestupek

Jak vyřídit přestupek


UPOZORNĚNÍ

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zaměstnanci Městské policie Brno neposkytují telefonicky žádné osobní údaje k evidovaným událostem a podezřením ze spáchání přestupku, neboť tímto způsobem není možné řádně identifikovat příjemce těchto údajů.

e-mail: podatelna.mpb@brno.cz

ID datové schránky: scedv36

Při písemné komunikaci, prosím, uvádějte registrační značku vozidla nebo číslo jednací.

Přepážky v provozu:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
8.00-17.00
8.00-13.00
8.00-17.00
8.00-13.00
8.00-12.00Našli jste za stěračem vozidla upozornění od Městské policie Brno o podezření ze spáchání dopravního přestupku?

Jak postupovat:

- upozornění za stěračem:
k projednání přestupku by se měla do 5 pracovních dnů dostavit osoba, která uvedené vozidlo na místě zaparkovala, (den, kdy byl přestupek zaevidován, se do lhůty pěti pracovních dnů nezapočítává).

Pokud vám uvedený časový úsek nevyhovuje, můžete si ho jednou prodloužit maximálně o dalších deset následujících kalendářních dnů, a to zasláním žádosti prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky.
Další Vaše žádost o změnu termínu již nebude akceptována.
Pokud se ve stanoveném/domluveném závazném termínu nedostavíte, bude celá záležitost postoupena příslušnému správnímu orgánu.

 
Jaké doklady si vzít s sebou:
–  platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
–  platné oprávnění k řízení motorových vozidel (řidičský průkaz)


Kam se dostavit:
do 1. patra budovy v Křenové ulici č. 4, Městské policie Brno, Jednotka projednávání přestupků.


Způsob platby:
– hotově
– kartou
– dodatečně na základě vydaného příkazového bloku na pokutu na místě nezaplacenou (pokud u sebe nemáte platební kartu ani dostatečnou finanční hotovost, mějte na paměti, že pokuta musí být uhrazena do 15 dnů – buď v hotovosti opět na Jednotce projednávání přestupků (Křenová 4, 1. patro), nebo bankovním převodem. Údaje potřebné k uskutečnění bankovního převodu (číslo účtu a variabilní symbol) jsou součástí příkazového bloku na pokutu na místě nezaplacenou.

Vytvořeno 26.8.2015 11:32:59 | přečteno 46330x | ernest
load