Kontakty

Tísňová linka 156 - nepřetržitý provoz (slouží k oznámení událostí v případech, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek)

Telefonních záznamy příchozích a odchozích hovorů tísňové linky 156 a linek určených k oznámení na dozorčí službu (DS) jsou nahrávány v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.


Potřebujete-li vyřídit přestupek, zde najdete detailní návod.


Podatelna MP Brno

Informace o provozu podatelny Městské policie Brno

Podatelna Městské policie Brno, se sídlem Štefánikova 112/43, Brno, slouží k příjmu a podávání dokumentů (žádosti, přihlášky, stížnosti apod.) a je společná pro všechna pracoviště Městské policie Brno

Poštovní adresa:

Statutární město Brno
Městská policie Brno
Štefánikova 112/43
602 00 Brno

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po 7:30 – 15:00 hod.
Út 7:30 – 15:00 hod.
St 7:30 – 17:00 hod.
Čt 7:30 – 15:00 hod.
7:30 – 13:30 hod.

Elektronická adresa podatelny:

podatelna.mpb@brno.cz

Identifikátor datové schránky:

scedv36

Elektronická adresa je určena pro příjem elektronicky podepsaných podání. Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formáte: .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .jpg, .png, .odt, .ods. Velikost jedné zprávy s přílohami je omezena na max. 8 MB.

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u el. podání

Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu

Pokud je dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, avšak lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu, vyrozumí se odesílatel přiměřeným způsobem o zjištěné vadě přijatého dokumentu a stanoví se další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu v analogové podobě odstranit, dokument se nezpracovává.

Dokument v digitální podobě (včetně datové zprávy v níž je obsažen), který je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, není v datovém formátu, ve kterém MP Brno přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém MP Brno přijímá dokumenty v digitální podobě, a současně z něj nelze určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, se nezpracovává. Pokud lze určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí se odesílatel o zjištěné vadě přijatého dokumentu a stanoví se další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu v digitální podobě odstranit, dokument se nezpracovává.


Ředitelství MP Brno

Brno-Ponava, Štefánikova 112/43
vedení MP Brno


Preventivně informační oddělení

Prevence a poradenství

Vedoucí Preventivně informačního oddělení

Mgr. Martina Fröhlichová

tel.: 548 210 035
Pracoviště Bauerova 322/7, areál Dopravního hřiště Riviéra
Podrobné kontakty Preventivně informačního oddělení


Tiskové oddělení

Média

ikona souboruTiskový mluvčí

Mgr. Jakub Ghanem

tel.: 541 124 361, e-mail: jakub.ghanem@mpb.cz
Pracoviště Štefánikova 112/43, budova ředitelství MP Brno


Jednotky MP Brno

Jednotka dopravní
(technické uzávěry vozidel - "botičky")

Brno, Křenová 4: 543 566 420 (DS), 543 566 421

Jednotka projednávání přestupkůBrno, Křenová 4; Jak vyřídit přestupek

Úřední hodiny:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
8.00-17.00
8.00-13.00
8.00-17.00
8.00-13.00
8.00-12.00Jednotka poříční

Brno-Bystrc, Přístavní 40, tel.: 541 124 050 a 541 124 052

Jednotka psovodů

Brno, Kaštanová 34 – Areál Brněnské Ivanovice, tel.: 545 232 458


Jednotka pořádková

Brno, Labská 9, tel.: 541 124 046


Inspekce ředitele

Stížnosti a podněty

Ing. Martin Sobotka

vedoucí Inspekce ředitele

tel.: 541 124 550, e-mail: martin.sobotka@mpb.cz 
Pracoviště Štefánikova 112/43, budova ředitelství MP Brno

více ZDE


Útulek pro opuštěná zvířata

Brno, Palcary 1186/50 – informace na tel.: 541 420 111
(původní název adresy: Brno, Bystrcká 46)

Veterinární ambulance, příjem a výdej zvířat - tel: 541 420 120

Odbor profesní přípravy a vzdělávání

Vedoucí odboru: Mgr. Petr Švejda, MBA

Brno-Zábrdovice, Milady Horákové 327/18, tel.: 541 124 135

Oddělení dopravní výchovy a vzdělávání

Vedoucí ODVV: Bc. Drahoslav Blažek

Bauerova 322/7, 603 00 Brno, tel.: 548 210 035
dopravni.hriste@mpb.cz
www.dopravnihristebrno.cz

Podrobné kontakty Areálu dopravní výchovy a vzdělávání  


load