Co se rozumí pojmem noční klid?

Noční dobou se pro účely kontroly dodržení povinností v ochraně před hlukem a vibracemi rozumí doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou. (Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)

Rušení klidu v tomto časovém rozmezí je přestupkem, který mohou strážníci řešit v souladu se Zákonem o obecní polici a podle Zákona o některých přestupcích (z. č. 251/2016 Sb.).

Obec může tuto problematiku upravit vyhláškou.