Jak mohu dodatečně uhradit blokovou pokutu na místě nezaplacenou?

Uloženou pokutu můžete zaplatit ve stanovené lhůtě (viz poučení na dílu B bloku pokuty na místě nezaplacené) jedním z uvedených způsobů:

1) na Jednotce projednávání přestupků MP Brno, Křenová 4 - v hotovosti i platební kartou

2) na účet uvedený na poučení strážníkem předaného (pokutového) bloku – poštovní poukázkou typu A

3) na účet uvedený na poučení bloku pokuty na místě nezaplacené – bezhotovostním převodem z Vašeho účtu

K rozlišení platby je nutné správně uvést variabilní symbol.