Jak mohu dodatečně uhradit pokutu na místě nezaplacenou?

Uloženou pokutu zaplaťte nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vám byla uložena, jedním z uvedených
způsobů:
1) na Jednotce projednávání přestupků MP Brno, Křenová 4  (kde lze platit i bezhotovostně platební kartou)
2) poštovní poukázkou typu A na účet uvedený na poučení, které jste obdrželi
3) bezhotovostním převodem z Vašeho účtu na účet uvedený na poučení, které jste obdrželi
K provedení platby pokuty je důležité správné uvedení bankovních symbolů a užití příslušného typu poukázky.

K rozlišení platby je nutné správně uvést variabilní symbol.