Oznámení: Hromadný odchyt toulavých koček, Brno-Bystrc, okolí domu Opálkova 18

Ve dnech 23. 03. 2019 – 25. 03. 2019
bude proveden hromadný odchyt toulavých koček žijících v okolí domu Opálkova 18, Městská část Brno-Bystrc.

V zájmu úspěšnosti odchytu žádáme občany, aby před zahájením odchytu a  po dobu jeho provádění kočky žijící v uvedené lokalitě nekrmili a  nedotýkali se odchytových klecí!

Doporučujeme občanům, aby v uvedeném termínu nevypouštěli své vlastní kočky do oblasti odchytu, případně aby je vhodným způsobem označili.

Účelem odchytu toulavých koček je regulace jejich populací na území statutárního města Brna. Odchycené kočky budou dočasně umístěny do  karantény útulku. Po provedení jejich kastrací a dalším veterinárním ošetření budou odchycené kočky v souladu s doporučením Ústřední komise pro ochranu zvířat a Ministerstva zemědělství ČR vypuštěny zpět do místa odchytu.