Stále se rozrůstající komunita absolventů, a naše snaha udržet jejich informovanost i po skončení základního nebo pokročilého studijního programu, si vyžádala vznik nového komunikačního formátu. Jeho cílem je přinášet informace o nových trendech v oblasti prevence kriminality, nebo praktikách, zneužívaných k poškozování seniorů. Na 4 stránkách formátu A4, periodika „Absolventské listy“ (AL), najdou čtenáři také úvahy, praktické rady a doporučení, jak zvýšit standard svého bezpečí, informace o termínech a obsahu absolventských studijních programů, ale i zkušenosti samotných seniorů. Do zpravodaje budou rovněž přispívat i spolupracující občanská sdružení, která se na službách pro seniory podílí.

Absolventské listy je možno bez omezení stáhnout na webu Městské policie Brno. Zájemci o jejich tištěnou podobu si je mohou vyzvednout (i více kusů) v předprodeji vstupenek Turistického informačního centra na ulici Panenská 1, tedy na stejném místě, kde jsou k dispozici také místenky na Klubové večery.

O vyjití každého nového čísla Absolventských listů jsou všichni zaregistrování senioři informováni prostřednictvím systému „SMS operátor“.

Plán distribuce Absolventských listů
ledendubenčervenecříjen


Dosud vydaná čísla:

2011 – (1. ročník): číslo 1
2012 – (2. ročník): číslo 1 číslo 2 číslo 3 číslo 4
2013 – (3. ročník): číslo 1 číslo 2 číslo 3 číslo 4
2014 – (4. ročník): číslo 1 číslo 2 číslo 3 číslo 4
2015 – (5. ročník):číslo 1číslo 2číslo 3číslo 4
2016 – (6. ročník):číslo 1číslo 2číslo 3číslo 4
2017 – (7. ročník):číslo 1číslo 2číslo 3číslo 4
2018 – (8. ročník):číslo 1číslo 2

nevyšlo

číslo 4
2019 – (9. ročník):číslo 1číslo 2číslo 3číslo 4
2020 – (10. ročník):číslo 1číslo 2číslo 3číslo 4
2021 – (11. ročník):číslo 1