Železný Empík 2018 – PODMÍNKY


Kdy: 27. 6. 2018
Kde: Bauerova 7, Brno, areál Dopravního hřiště Riviera (vedle areálu koupaliště Riviéra)  mapa
Pro koho: žáci ZŠ 4. až 9. třídy
O co hrajeme: o ceny a pohár ředitele Městské policie Brno

Vyhlašovatel soutěže:
Statutární město Brno – Městská policie Brno Preventivně informační oddělení.
Záštitu nad pořádanou akcí převzal primátor statutárního města Brna Petr Vokřál.

Jak se přihlásit:
přihlášení družstev do závodu probíhá prostřednictvím elektronické přihlášky.

Elektronická přihláška zde

Časový harmonogram:
prezence závodníků v 8.00 h, 
začátek závodu v 9.00 h,
doprovodný program 9.15 hod. – 12.30 h,
předpokládané ukončení závodu ve 13.30 h.

Hodnocení závodu:
běžecká trať bude připravena pro všechny tři věkové kategorie v přírodním terénu, spojeném s plněním úkolů na jednotlivých stanovištích. Pořadí jednotlivých družstev bude určovat čas proběhnutí trati a body z vědomostních a dovednostních disciplín na jednotlivých stanovištích (překonání řeky přeručkováním na raftu, transfer přes řeku na zavěšeném laně, střelba ze vzduchovky, zdravověda...).


Kategorie a složení družstev
A /  kategorie  -  4. – 5. třída
B /  kategorie  -  6. – 7. třída
C/   kategorie  -  8. – 9. třída


Závodní družstvo se bude skládat ze tří členů, z toho musí být v družstvu minimálně jedna dívka. Každá základní škola může do branného závodu přihlásit dvě družstva do libovolných kategorií.

Uvítáme celou třídu, pro fandící i soutěžící bude připraven doprovodný program.

Doprovodný program:

  • Freestyle Trial Show mistr světa Vašek Kolář
  • vystoupení Vytěž princip – VIDA! science centrum,
  • úpolová gymnastika – Bezpečnostně právní akademie Brno,
  • výcviku psovodů  Městské policie Brno,
  • hašení oleje – Hasičský záchranný sbor,
  • soutěž v hodu na basketbalový koš,
  • soutěž ve střelbě.

     
Vyhodnocení:
hrajeme o poháry ředitele Městské policie Brno a další hodnotné ceny.
Vyhodnocení a předání cen proběhne po zpracování výsledků jednotlivých kategorií.

Další podmínky:
pedagogický dohled během závodu si zajišťují jednotlivé základní školy.

Městská policie Brno si vyhrazuje právo na změny v projektu.
 
Preventivně informační oddělení MP Brno, Bauerova 7 

Zodpovědná osoba Mgr. Jan Čoupek

tel. 724 294 573 

jan.coupek@mpb.cz