Železný empík 2017 – propozice

Elektronická přihláška zde

Kdy: 22. 6. 2017
Kde: Bauerova 7, Brno, areál Dopravního hřiště Riviera (vedle areálu koupaliště Riviéra)  mapa
Pro koho: žáci ZŠ 4. až 9. třídy
O co hrajeme: o ceny a pohár ředitele Městské policie Brno

Vyhlašovatel soutěže:
Statutární město Brno – Městská policie Brno – Preventivně informační oddělení.
Záštitu nad pořádanou akcí převzal primátor statutárního města Brna Petr Vokřál.

Jak se přihlásit:
Přihlášení družstev do závodu probíhá prostřednictvím elektronické přihlášky výše.

Časový harmonogram:
prezence závodníků v 8.00 h 
začátek závodu v 9.00 h
doprovodný program 9.15 hod. – 12.30 h
předpokládané ukončení závodu ve 13.30 h

Hodnocení závodu:
Běžecká trať bude připravena pro všechny tři věkové kategorie v přírodním terénu, spojeném s plněním úkolů na jednotlivých stanovištích. Pořadí jednotlivých družstev bude určovat čas proběhnutí trati a body z vědomostních a dovednostních disciplín na jednotlivých stanovištích (překonání řeky přeručkováním na raftu, transfer přes řeku na zavěšeném laně, střelba ze vzduchovky, zdravověda, překonání lezecké sítě).

Kategorie a složení družstev:
A /  kategorie  -  4. – 5. třída
B /  kategorie  -  6. – 7. třída
C/   kategorie  -  8. – 9. třída

Závodní družstvo se bude skládat ze tří členů, z toho musí být v družstvu minimálně jedna dívka. Každá základní škola může do branného závodu přihlásit dvě družstva do libovolných kategorií.

Uvítáme celou třídu, pro fandící i soutěžící bude připraven doprovodný program.

Doprovodný program:

Freestyle Trial Show mistr světa Vašek Kolář

vystoupení Vytěž princip – VIDA! science centrum,
úpolová gymnastika – Bezpečnostně právní akademie Brno,
výcviku psovodů  Městské policie Brno,
hašení oleje – Hasičský záchranný sbor,
soutěž v hodu na basketbalový koš,
soutěž ve střelbě.
     
Vyhodnocení:
Hrajeme o poháry ředitele Městské policie Brno a další hodnotné ceny.
Vyhodnocení a předání cen proběhne po zpracování výsledků jednotlivých kategorií.

Další podmínky:
Pedagogický dozor během závodu si zajišťují jednotlivé základní školy. Družstvo bez pedagogického doprovodu se nemůže závodu zúčastnit.

  • Mimo vyznačené plochy a závodní trať není možný volný pohyb osob.
  • Během akce bude pořizována fotodokumentace. Účastníci souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů. Osobní údaje poskytnuté účastníkem Městské policii Brno  budou zpracovány pouze za účelem zajištění propagace závodu Železný Empík  a nebudou poskytovány třetím osobám.


https://www.mpb.cz/media/kalendar-akci/zelezny-empik-2017/22-06-2017/

Partneři projektu:

             

                    

      

           

Statutární město Brno
Městská policie Brno
Preventivně informační oddělení


Kontaktní osoba: jan.coupekmpb.cz